Završeni konkursi

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (rok: 24.03.2017.) – MA i PhD – istraživanje tri mjeseca

Univerzitet u Portu, Portugal (rok: 25.03.2017.)* – BA, MA, PhD, ADMIN

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Jašiju, Rumunija (rok: 27.03.2017.)* – BA, MA, PhD, AKAD, ADMIN (staff samo za training)

Univerzitet Paris Diderot, Francuska (rok: 31.03.2017.) – samo za Filozofski fakultet UNSA

Radbound univerzitet (Nizozemska) – ljetna škola (rok: 31.03.2017.) – PhD

Univerzitet u Groningenu, Nizozemska (rok: 04.04.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 12.04.2017.) – BA, MA

Univerzitet La Sapienza u Rimu, Italija (rok: 13.04.2017.) – MA

Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 13.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN

Malardalen Univerzitet, Švedska (rok: 21.04.2017.) – MA – samo za Elektrotehnički fakultet

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 26.04.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 30.04.2017.) – BA, PhD, AKAD, ADMIN

Univerzitet u Heidelbergu, Njemačka (rok: 07.05.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Politehnički Delle Marche univerzitet u Ankoni, Italija (rok: 12.05.2017.) – AKAD, ADMIN.

Politehnički instituti u Portugalu (rok: 14.05.2017. – produženo do 16.05.2017.) – BA, MA, AKAD.

Univerzitet u Jaenu, Španija (produžen rok: 22.05.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN

Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 25.05.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 27.05.2017.) – BA

Univerzitet u Islandu, Island (rok: 30.05.2017.) – MA

Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 01.06.2017.)* – BA, MA

Middlesex Univerzitet, Velika Britanija (rok: 01.06.2017.) – PhD

Politehnički univerzitet u Bariju, Italija (rok: 08.06.2017.) – BA, MA, AKAD, ADMIN

Univerzitet u Paviji, Italija (rok: 10.06.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 12.06.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Mariboru, Slovenija (rok: 12.06.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Granadi, Španija – STAFF TRAINING WEEK (rok: 13.06.2017.) – IRO AKAD, IRO ADMIN

“Middle East” tehnički univerzitet, Turska (rok: 13.06.2017.) – BA, MA

Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (rok: 13.06.2017. produženo do 23.06.2017.) – BA, AKAD.

Univerzitet Mugla Sitki Kocman, Mugla, Turska (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 27.06.2017.) – BA, MA, PhD

Politehnički institut u Leiriji, Portugal (rok: 29.06.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Leonu, Španija (rok: 13.07.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Milanu, Italija (rok: 14.09.2017.) – BA, MA, PhD

Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs 2017/2018 (MOBILE 3)

Univerzitet u Lundu, Švedska (rok: 20.09.2017.) – AKAD.

Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (rok: 25.09.2017.) – AKAD.

U okviru ERASMUS+ projekta “Tranzicija studenata s invaliditetom od visokog obrazovanja do tržišta rada u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori” (School-to-Work Transition for Higher Education Students with Disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro, akronim: Trans2Work) raspisuje se poziv studentima s invaliditetom za mobilnost i obavljanje stručne prakse. Rok za prijavu: 22.09.2017. godine.

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 28.09.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Helsinkiju, Finska (rok: 22.09.2017.) – MA

Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika* (produženi rok: 30.09.2017.) – BA, MA, PhD, ADMIN.

Univerzitet u Glasgowu, Velika Britanija (rok: 12.10.2017.) – BA, PhD

Alexandru Ioan Univerzitet u Jašiju, Rumunija* (rok: 15.10.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Paviji, Italija (rok: first come – first served) – AKAD.

Univerzitet u Groningenu, Nizozemska* (rok: 16.10.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Politehnički institut Vianna do Castelo, Portugal (PRODUŽEN ROK: 17.10.2017.) – AKAD., ADMIN

Univerzitet Šleski u Katowicama, Poljska (rok: 18.10.2017.) – samo Filozofski fakultet AKAD.

Univerzitet u Salzburgu, Austrija (rok: 23.10.2017.) – BA, MA, AKAD.

Middle East Technical Univerzitet METU, Turska (rok: 24.10.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Poitiersu, Francuska* (rok: 26.10.2017.) – MA, PhD

Univerzitet Pariz Diderot, Francuska (rok: 31.10.2017.) – samo Filozofski fakultet

Univerzitet u Pećuju, Mađarska (rok: 01.11.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD.

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 01.11.2017.) – AKAD.

Univerzitet u Granadi, Španija (rok: 07.11.2017.) – AKAD. ADMIN. – staff week

Univerzitet Matej Bel u Banskoj Bistrici, Slovačka (rok: 08..11.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 09.11.2017.) – BA

Univerzitet u Varšavi, Poljska (rok: 13.11.2017.) – BA, MA, PhD

Univerzitet Mugla Sitki kocman, Turska (rok: 15.11.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Leonu, Španija (rok: 16.11.2017.) – BA, MA, AKAD., ADMIN.

Univerzitet Nova Lisboa, Portugal* (PRODUŽEN ROK: 19.11.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Pećuju, Mađarska (PRODUŽEN ROK: 17.11.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD.

Univerzitet delle Marche u Ankoni, Italija (rok: 17.11.2017.) – MA, PhD

Politehnički institut u Leiriji, Portugal (rok: 20.11.2017.) – BA, MA

Politehnički insitut u Viseu, Portugal (rok: 24.11.2017.) – BA, MA

La Sapienza univerzitet u Rimu, Italija (rok: 24.11.2017.) – AKAD.

Politehnički institut Castelo Branco, Portugal (27.11.2017.) – BA, MA

Trans2Work – poziv studentima sa invaliditetom za mobilnost i stručnu praksu (rok: 30.11.2017.) – BA, MA

Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija* (rok: 01.12.2017.) – BA, MA

Univerzitet u Milanu, Italija (PRODUŽEN ROK: 1.12.2017.) – BA, MA, PhD, AKAD.

Univerzitet u Leonu, Španija (rok: 5.12.2017.) – BA, MA

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (PRODUŽEN rok: 8.12.2017.) – AKAD.

Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 11.12.2017.) – BA, MA

Middlesex University’s Erasmus Staff Teaching Week 2018rok: 18.12.2017. godine

Radboud univerzitet, Nizozemska (rok: 14.12.2017.) – AKAD.

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 15.12.2017.) – BA, MA, PhD

Staff week: Middlesex univerzitet, UK (rok: 18.12.2017.) – AKAD

Univerzitet u Jaenu, Španija (rok: 19.12.2017.) – BA, MA

Tehnički univerzitet u Poznanu, Poljska (rok: 15.01.2018.) – BA, MA

MARE NOSTRUM konzorcij portugalskih univerziteta* (produžen rok: 09.02.2018.) – AKAD., ADMIN

Masaryk univerzitet u Brnu, Češka Republika* (produžen rok: 18.02.2018.) – BA, MA, PhD

Staff week: Radboud univerzitet, Nizozemska* (rok: 01.03.2018.) – AKAD., ADMIN. (IRO)

Politehnički institut Santarem, Portugal (rok: 02.03.2018.) – AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Milanu, Italija (rok: 05.03.2018.) – BA, MA, PhD, AKAD.

Univerzitet Beira Interior, Portugal (rok: 08.03.2018.) – AKAD., ADMIN

Anadolijski univerzitet, Turska (rok: 08.03.2018.) – AKAD.

Univerzitet u Varšavi, Poljska (rok: 15.03.2018.) – AKAD.

Aristotel univerzitet u Solunu, Grčka (rok: 15.03.2018.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet Beira Interior, Portugal (rok: 15.03.2018.) – BA, MA

Univerzitet u Barseloni, Španija* (rok: 16.03.2018.) – BA, MA, AKAD.

Univerzitet u Portu, Portugal* (rok: 31.03.2018.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Marburgu, Njemačka (rok: 22.03.2018.) – AKAD., ADMIN

Univerzitet u Bolonji, Italijastaff week (rok: 23.03.2018.) – AKAD, ADMIN (koji rade u međunarodnoj saradnji)

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 29.03.2018.) – AKAD., ADMIN

Univerzitet u Groningenu, Nizozemska* (rok: 04.04.2018.) – BA, MA, PhD, AKAD., ADMIN.

Univerzitet u Grazu, Austrija (rok: 09.04.2018.) – BA, MA

Middlesex univerzitet, Velika Britanija (NOVI ROK: 09.04.2018.) – MA, PhD

Abo Akademi Univerzitet u Turkuu, Finska (rok: 09.04.2018.) – MA, PhD – za studente ETF-a

Univerzitet Delle Marche u Ankoni, Italija (rok: 13.04.2018.) – MA, PhD

Univerzitet u Poitiersu, Francuska* (rok: 16.04.2018.) – MA, PhD

Sveučilište u Splitu, Hrvatska* (PRODUŽEN rok: 16.04.2018.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Saarlandu – staff week (produženi rok: 16.04.2018.) – ADMIN (IRO)

Malardalen univerzitet, Švedska (rok: 26.04.2018.) – MA – samo za ETF (akademska godina)

Univerzitet u Granadi – staff week (rok: 26.04.2018.) – AKAD i/ili ADMIN koji se bave mobilnošću

Univerzitet u Saarlandu, Njemačka (rok: 15.05.2018.) – BA, MA, PhD, AKAD.

Univerzitet Beira Interior, Portugal (rok: 21.05.2018.) – BA, MA

Univerzitet u Pečuju, Mađarska (rok: 21.05.2018.) – BA, MA, PhD

Univerzitet u Lundu, Švedska (rok: 31.05.2018.) – AKAD.

Univerzitet u Bolonji, Italija (rok: 01.06.2018.) – AKAD.

Tehnički univerzitet u Rigi, Latvija (rok: 30.05.2018.) – BA, MA

Univerzitet u Almeriji, Španija (rok: 13.06.2018.) – BA

Univerzitet u Haenu (Jaenu), Španija (rok: 20.06.2018.) – BA, MA

Univerzitet Balearskih ostrva, Španija* (rok: 19.07.2018.) – BA, MA, PhD, AKAD