Zajednička deklaracija

Rektor Škrijelj je prisustvovao Trećoj zajedničkoj konferenciji nauke Procesa za Zapadni Balkan / Berlinskog procesa koja je održana od 14. do 16. juna 2017. godine u Francuskoj akademiji u Parizu s ciljem unaprijeđenja procesa započetog u Njemačkoj u julu 2015. godine i nastavljen u maju 2016. godine u Austriji.

Ova, treća po redu, konferencija se koncentrisala na dvije glavne teme: ulaganje u mlade naučnike i obrazovanje i inovacije za radna mjesta i rast.

Ključne preporuke i zaključci ove konferencije su bili da se osnuje Naučno-istraživačka fondacija za Zapadni Balkan kao međunarodne organizacije sa samostalnim upravljanjem koja će dodjeljivati bespovratna sredstva (grantove) istaknutim mladim naučnicima u cilju izgradnje vrhunskih istraživačkih laboratorija i timova na prostoru Balkana i koja će podržavati mobilnost i povezivanje sa evropskim partnerima. Također, data je preporuka da se izradi Akcioni plan za pametni rast na Zapadnom Balkanu koji će sadržavati preporuke za optimizaciju veza između obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i inovacija kao i tržišta rada te privrednog razvoja.

Zajednička deklaracija (BHS)

Joint Statement (ENG)

Više o prethodnim konferencijama na: http://www.leopoldina.org/en/jsc/