Univerzitet u Pavia-i, Italija, konkurs 2017/2018

unipv_marchio-b-col

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Pavia-i (Italija) u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pavii dostupne su studijske oblasti/odsjeci na linku: http://www.unipv.eu/site/en/home/study/course-catalogue.html.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, doktoranti).

IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je ispuniti online prijavu i dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (samo studenti)
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 6. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 8.2.2017. godine i rok za prijavu je do 27.02.2017. godine.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na period od 6 mjeseci,
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2017/2018. godine (septembar 2017 – februar 2018),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • svi bachelor studiji su na italijanskom jeziku,
 • neki master studiji su na engleskom jeziku,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Pavii je Eleva Fontana (erasmusoverseas@unipv.it)

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će podobne prijave biti predložene kao nominacije.
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 3. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...