Erasmus+ stipendije Univerzitet Alexandru Ioan Cuza

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumuniji objavio je Konkurs za dodjelu stipendija na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ovog i Univerziteta u Sarajevu. Na Konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti studija. Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza u trajanju od jednog semestra, studentima trećeg ciklusa u trajanju od tri do pet mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u trajanju od pet radnih dana. Iznos stipendije za studente je 750 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno osoblje 140 eura po danu. Mobilnost kreće od ljetnog semestra akademske 2015/2016. godine.

Prijava za stipendiju se šalje online putem i dostupna je na https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti su navedeni na https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded.

Kandidati su istu dokumentaciju (u PDF-formatu), nakon slanja prijave Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza, dužni poslati i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na erasmus@unsa.ba.

Krajnji rok za prijavu na Erasmus+ stipendiju je 20. oktobar 2015. godine.

Potrebne informacije možete naći na https://erasmusplus.uaic.ro, kontakt osoba je: Ioana Carmen Pastinaru (ioana.pastinaru@uaic.ro), dok se dodatne informacije mogu dobiti putem br. telefona 033/565-116 ili e-maila: erasmus@unsa.ba.

You may also like...