Uniadrion ljetna škola

Politehnički univerzitet “delle Marche” u Ankoni organizuje ljetnu školu na temu “Problemi migracija na Balkanu”, a koja će se održati od 17. do 22. septembra 2018. godine u Ankoni, Italija.

Škola namjerava da obezbijedi intenzivan trening za studente, mlade istraživače i saradnike koji su zainteresovani za trenutnu ekonomsku, socijalno-demografsku i političku situaciju na Balkanu. Ove godine glavni fokus će biti na pitanjima vezanim za migracije. Predavanja će obuhvatiti teme poput ekonomskog utjecaja međunarodne migracije, migracionih tokova u jadransko-jonskom regionu, pomirenja u post-jugoslovenskom prostoru, razmatranja u duboko podijeljenim društvima, evropske teritorijalne saradnje.

Škola je namijenjena za 30 studenata iz oblasti ekonomije, sociologije, političkih nauka i srodnih disciplina, kao i mladim saradnicima koji rade za institucije na Balkanu i koje se bave pitanjima vezanim za migracije. Prioritet će imati studenti koji dolaze sa univerziteta koji pripadaju udruženju UniAdrion i studentima / mladim saradnicima koji dolaze iz zemalja EUSAIR (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Grčka, Italija, Crna Gora, Srbija, Slovenija). Učesnici će biti odabrani na osnovu njihovih biografija i njihovih istraživačkih / profesionalnih interesa.

Prijavni formular se može preuzeti OVDJE ili sa sajta UniAdrion (www.uniadrion.net) i mora biti poslat putem e-pošte na info@uniadrion.net zajedno sa CV-om.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 30. jula 2018. godine. Podnosioci zahtjeva se pozivaju da se striktno pridržavaju roka.

Sva predavanja će se biti na engleskom jeziku.

Organizator će pokriti troškove registracije, uključujući i obroke i smeštaj. Troškovi putovanja neće biti pokriveni, svaki student će biti odgovoran za organizaciju i plaćanje putovanja u i iz Ankone.

Više informacija možete naći u ovim brošurama:

Uniadrion Summer School PROGRAMME

Uniadrion Summer School

Uniadrion Summer School APPLICATION FORM

You may also like...