Trenutno otvoreni Erasmus+ konkursi

Radi bolje informisanosti, dostavljamo vam vizuelni pregled trenutno svih otvorenih Erasmus+ konkursa za mobilnost za akademske 17/18 i 18/19. Na slici su predstavljeni univerziteti, rokovi za prijavu i ko se može prijaviti. Dodatne informacije možete naći na: http://www.erasmus.unsa.ba/konkursi/. NAPOMENA: na konkurse se mogu prijaviti samo studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu.

You may also like...