Prodekani/Koordinatori

Prilikom prijave na na stipendije, potrebno je pripremiti traženu dokumentaciju. Kako se prijavljujete kao student/osoblje Univerziteta u Sarajevu, vaša prijava mora biti odobrena od strane organizacione jedinice (fakulteta/ akademije/ centra/ instituta) Univerziteta u Sarajevu. Odobrenje se daje kroz izradu i potpisivanje određenih dokumenata kao što su:

  1. Nominacijsko pismo (za studente i osoblje)
  2. Ugovor o učenju (za studente)
  3. Ugovor o mobilnosti (za osoblje

Nominacijsko pismo i pomenute ugovore priprema i ispunjava prodekan te organizacione jedinice u saradnji sa aplikantom. S tim u vezi, veoma je bitno da podaci o “sending instituciji” (matičnoj instituciji) ispunite sa podacima o prodekanu (za studenta) ili prodekanu/dekanu (za osoblje).

Ispod su dati podaci o potpisnicima dokumenata za svaku organizacionu jedinicu Univerziteta u Sarajevu. Pronađite svoju instituciju i unesite potrebne podatke.

NAPOMENA: za Erasmus+ prijave, u ugovor o učenju/ugovor o mobilnosti zajedničke stavke su Name: University of Sarajevo | Erasmus code: SARAJEVO


Akademija likovnih umjetnosti, Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo
+387 33 210 369, web: www.alu.unsa.ba
Prodekan prof. msc. Admir Mujkić, email: a.mujkic@alu.unsa.ba


Akademija scenskih umjetnosti, Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo
+387 33 215 277, web: www.asu.unsa.ba
Prodekan prof. Srđan Vuletić, email: srdanvuletic@gmail.com


Arhitektonski fakultet, Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
+387 33 226 530, web: www.af.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Amir Čaušević, email: causevicamir@hotmail.com


Ekonomski fakultet, Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo
+387 33 564 364, web: www.efsa.unsa.ba
Prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju prof. dr. Jasmina Selimović – za osoblje
Email: jasmina.selimovic@efsa.unsa.ba
Prodekan za studentska i normativna pitanja prof. dr. Vedad Silajdžić – za studente
Email: vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba


Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
+387 33 250 700, web: www.etf.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Haris Šupić, email: haris.supic@etf.unsa.ba


Fakultet islamskih nauka, Čemerlina 54, 71000 Sarajevo
+387 33 251 038, web: www.fin.unsa.ba
Koordinator van. prof. dr. Aid Smajić, email: aid.smajic@fin.ba


Fakultet političkih nauka, Skenderija72, 71000 Sarajevo
+387 33 205 609, web: www.fpn.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Hamza Karčić, email: hamza.karcic@fpn.unsa.ba


Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo
+387 33 668 768, web: www.fasto.unsa.ba
Prodekan: prof. dr. Munir Talović, email: mtalovic@hotmail.com, mtalovic@fasto.unsa.ba


Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
+387 33 561 201, web: www.fkn.unsa.ba
Koordinator prof. dr. Almir Maljević, email: amaljevic@fkn.unsa.ba


Fakultet za saobraćaj i komunkacije
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
+387 33 565 200, web: www.fsk.unsa.ba
Dekan prof. dr. Samir Čaušević
Email: fakskom@bih.net.ba
Email: info@fsk.unsa.ba


Fakultet za upravu
Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo
+387 33 553 837, web: www.fu.unsa.ba
Prodekan doc. dr. Edin Ramić
Email: edin.ramic@fu.unsa.ba


Fakultet zdravstvenih studija
Bolnička 25, 71000 Sarajevo
+387 33 569 800
Web: www.fzs.unsa.ba
Šef ureda za MS doc. dr. Jasmina Mahmutović
Email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba


Farmaceutski fakultet
Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo
+387 33 586 180
Web: www.ffsa.unsa.ba
Prodekan doc. dr. Tamer Bego
Email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba


Filozofski fakultet
Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo
+387 33 253 278, web: www.ff.unsa.ba
Prodekanesa doc. dr. Selma Đuliman
Email: selma.djuliman@ff.unsa.ba


Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo
+387 33 278 400, web: www.gf.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Samir Dolarević
Email: samir.dolarevic@gf.unsa.ba
Email: gfsa@gf.unsa.ba


Katoličko-bogoslovni fakultet
Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo
+387 33 533 516
Web: www.kbf.ba
Prodekan doc. dr. Pavle Mijović
Email: pavlemc@gmail.com


Mašinski fakultet
Vilsonovo setaliste 9, 71000 Sarajevo
+387 33 729 800, web: www.mef.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Branko Vučijak
Email: prodekannir@mef.unsa.ba


Medicinski fakultet
Čekaluša 90, 71000 Sarajevo
+387 33 226 478
Web: www.mf.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Mirza Dilić
Email: prodekan.medjunarodna.saradnja@mf.unsa.ba


Muzička akademija
Josipa Stadlera 1/II, 71000 Sarajevo
+387 33 200 299, web: www.mas.unsa.ba
Prodekanesa Prof. Msc. Maja Ačkar Zlatarević
Email: ackar_maja@yahoo.com


Pedagoški fakultet
Skenderija 72, 71000 Sarajevo
+387 33 214 607
Web: www.pf.unsa.ba
Prodekanesa prof. dr. Indira Mahmutović
Email: i.mahmutovic@gmail.com
Email: dekanatpf@pf.unsa.ba


Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo
+387 33 225 727
Web: www.ppf.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Milenko Blesić
Email: m.blesic@ppf.unsa.ba


Pravni fakultet
Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo
+387 33 206 350, web: www.pfsa.unsa.ba
Prodekanesa prof. dr. Zinka Grbo
Email: z.grbo@pfsa.unsa.ba


Prirodno-matematički fakultet
Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo
+387 33 723 723
Web: www.pmf.unsa.ba
Prodekanesa prof. dr. Lada Lukić – Bilela
Email: llbilela@gmail.com


Stomatološki fakultet
Bolnička 4a, 71000 Sarajevo
+387 33 214 249
Web: www.sf.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Sedin Kobašlija
Email: dentalschool@sf.unsa.ba


Šumarski fakultet
Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo
+387 33 812 490
Web: www.sfsa.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Sead Vojniković
Email: svojnikovic70@gmail.com


Veterinarski fakultet
Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo
+387 33 729 100
Web: www.vfs.unsa.ba
Prodekan prof. dr. Muhamed Smajlović
Email: muhamed.smajlovic@vfs.unsa.ba


Centar za interdisciplinarne studije [Center for Interdisciplinary Studies]
📮 Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
☎ +387 33 668 685
Web: www.cis.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Direktor [Director]: Prof. Dr. Melika Husić Mehmedović, director
Email: melika.husic@efsa.unsa.ba

ERMA program
Kontakt osoba za međunarodnu saradnju [Contact person for International Relations]: Msc. Mariana Hadžijusufović
Email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba


Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC) [University Tele-Informatic Center]
Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo
+387 33 560 240
Web: www.utic.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Direktor [Director]: Ass. Prof. Dr. Elmedin Selmanović
Email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba


Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju [Institute for Genetic Engineering and Biotechnology]
Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo
+387 33 220 926
Web: www.ingeb.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik [Head of the Human Genetics laboratory and Scientific Advisor]: Prof. Dr. Lejla Kapur Pojskić
Email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba


Institut za historiju [Institute for History]
Podgaj 6, 71000 Sarajevo
+387 33 209 364
Web: www.iis.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Koordinator [Coordinator]: Dr. Muhamed Nametak
Email: muhamed.nametak@iis.unsa.ba


Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava [Institute for Research of Crimes against Humanity and International Law]
Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo
+387 33 561 350
Web: www.institut-genocid.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Stručni saradnik [Senior Officer]: Msc. Sabina Galijatović
Email: sabina.galijatovic@gmail.com


Orijentalni institut [Oriental institute]
Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
+387 33 225 353
Web: www.ois.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Saradnik [Officer]: Dr. Ahmed Zildžić
Email: zildzic@berkeley.edu


Institut za jezik [Institute for language]
Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo
+387 33 200 117
Web: www.izj.unsa.ba

Kontakt [Contact]
Saradnik [Officer]: Dr. Jasmin Hodžić
Email: jasmin.hodzic@izj.unsa.ba