Osmi sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je i ove godine organizirala „Sajam stipendija“ i to osmi po redu. „Sajam“, koji je održan u četvrtak 19. oktobra 2017. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, otvorio je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, te uz riječi dobrodošlice prisutnima istakao da, ako pogledamo organiziranje sajmova u regiji, vidimo da iza njihove uspješnosti stoji podrška države odnosno državnih struktura. „U našoj zemlji potreba za sajmom stipendija potekla je od akademske zajednice, tako da se po osmi put Univerzitet u Sarajevu pojavljuje kao inicijator ideje i njen izvedbeni organizator“, naglasio je rektor Škrijelj.

Podsjetivši da je Univerzitet u Sarajevu 1965. godine potpisao prvi sporazum o međunarodnoj saradnji sa uglednim Univerzitetom „Ernst Moritz Arndt“ u Greifswaldu iz Njemačke, rektor Škrijelj je istakao da se Univerzitet u Sarajevu nalazi u ravnopravnom položaju sa stranim partnerima.
„Danas je s nama 4o izlagača iz 17 zemalja među kojima su predstavnici 14 univerziteta iz inostranstva, što govori o značaju internacionalizacije u kojoj je Univerzitet u Sarajevu veoma aktivan, te podizanju svijesti o promociji akademske i administrativne mobilnosti, pri čemu je ovaj sajam upravo postao i brend našeg univerziteta“, naveo je rektor Škrijelj.

Prepoznajući važnost mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika kroz partnerske univerzitete u Evropi ali i šire, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je uspješan organizator sajma stipendija – jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili administriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im se omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu.

Pored standardnih aktivnosti „Sajma“, ove godine su održani i info dani Erasmus+ partnera Univerziteta u Sarajevu, koji su tokom održanih prezentacija predstavili svoje institucije, studijske programe i ponude stipendija.

„Osmi sajam stipendija“ organizirala je Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Medijski partner „Sajma“ je udruženje „Spajalica“ – kreator web portala Stipendije.ba.

Izlagači na Osmom sajmu stipendija (abecednim redom):

 1. AHK BiH – Predstavništvo njemačke privrede u BiH
 2. AIESEC u Bosni i Hercegovini
 3. Ambasada Indije
 4. Ambasada Japana u BiH
 5. Ambasada SAD u BiH
 6. Ambasada Turske
 7. Campus France BiH / Francuski institut u BiH
 8. Centralno-evropski Univerzitet, Mađarska
 9. DAAD Bosna i Hercegovina
 10. EducationUSA Sarajevo
 11. Erasmus Student Network
 12. Hocu.ba
 13. Humanost u akciji
 14. IAESTE LC Sarajevo
 15. Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS)
 16. Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
 17. International Committee of Red Cross
 18. Konfucijev institut Univerziteta u Sarajevu
 19. Masaryk Univerzitet u Brnu, Češka Republika
 20. Ministarstvo civilnih poslova – CEEPUS
 21. OeAD / Study in Austria
 22. Politehnički institut u Santaremu, Portugal
 23. Politehnički univerzitet “Marche” u Ankoni, Italija
 24. Politehnički institut Viana do Castelo, Portugal
 25. ProCredit Bank dd
 26. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju
 27. Stipendije.ba
 28. Study in Hungary / Tempus Public Foundation
 29. Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 30. Trans2Work – Univerzitet u Sarajevu
 31. Travel Centar Doo Sarajevo
 32. Univerzitet Beira Interior, Portugal
 33. Univerzitet Nova Lisboa, Portugal
 34. Univerzitet Pariz 8, Francuska
 35. Univerzitet u Bolonji, Italija
 36. Univerzitet u Jaenu, Španija
 37. Univerzitet u Mariboru, Slovenija
 38. Univerzitet u Primorskoj, Slovenija
 39. Univerzitet u Sarajevu, Erasmus+
 40. Univerzitet u Szegedinu, Mađarska
 41. Zagrebačka škola ekonomije i management, Hrvatska

English:

The UNSA International Relations Office organized the 8th Scholarships Fair that was held at the UNSA Faculty of Mechanical Engineering on 19/10/2017. UNSA Rector, Prof. Dr. Rifat Skrijelj opened the Fair stating that if one look at the organization of similar fairs in the region, he could see that their success is backed by the state or state structures’ support. “However” he added “in our country, the academic community’s need for organizing scholarships fair has launched this event, so the University of Sarajevo has been driving force and implementing organizer of this event for the eighth time”

He also reminded that in 1965 University of Sarajevo had signed the first international cooperation agreement with renowned “Ernst Moritz Arndt” University in Greifswald, Germany. “Today, representatives of 14 universities from abroad and altogether representatives of 17 countries are present with us, which speaks enough about the importance of internationalization in which the University of Sarajevo is very active, as well as raising awareness of promoting academic and administrative mobility, where this fair become our University’s brand.” He also added.

The 8th Scholarships Fair, the following institutions attended: AHK BiH – Representation of the German Economy in BiH, AIESEC in Bosnia and Herzegovina, Embassy of India, Embassy of Japan in BiH, US Embassy in BiH, Embassy of Turkey, Bosnia & Herzegovina Futures Foundation, Campus France BiH/French Institute in BiH, Central European University (Hungary), DAAD Bosnia and Herzegovina, Education USA Sarajevo, Erasmus Student Network, Hocu.ba, Humanity in Action, IAESTE LC Sarajevo, Alpbach Initiative Group in Sarajevo (IGAS), International University in Sarajevo, the International Committee of Red Cross, the Confucius Institute of the University of Sarajevo, the Masaryk University in Brno (Czech Republic), the Ministry of Civil Affairs. CEEPUS, OeAD  Study in Austria, the Polytechnic Institute in Santarem (Portugal), Polytechnic University “Marche” Ankoni (Italy), ProCredit Bank dd, Sarajevo School of Science and Technology, Stipendije.ba, Study in Hungary / Tempus Public Foundation, University of Split (Croatia), Trans2Work – University of Sarajevo, Travel center d.o.o. Sarajevo, University of Beira Interior (Portugal), University of Nova Lisboa (Portugal), University of Paris 8 (France), University of Bologna (Italy), University of Jaen (Spain), University of Maribor (Slovenia), University of Primorska , University of Sarajevo – Erasmus +, University of Segedin (Hungary) and Zagreb School of Economics and Management (Croatia).

In addition to the standard Fair’s activities, at this year’s one Erasmus+ partners from the University of Sarajevo held their presentations, presenting their institutions, study programs and scholarship offers during the presentations.

The 8th Scholarships Fair was organized by the University of Sarajevo’s International Relations Office in cooperation with the Faculty of Mechanical Engineering. The media partner was association “Spajalica” – the creator of the web portal Stipendije.ba