Održan informativni sastanak dobitnika stipendija programa mobilnosti

Učešćem u programima mobilnosti, Univerzitet u Sarajevu je omogućio da nekoliko stotina studenata, nastavnika i saradnika učestvuju u akademskoj i administrativnoj mobilnosti sa partnerskim univerzitetima širom Evrope. Od 2008. godine, Univerzitet u Sarajevu je prisutan u evropskim obrazovnim programima, kroz Erasmus Mundus i CEEPUS, od 2014. u programu Mevlana, a od 2015. godine i kroz Erasmus+ program.

Na osnovu raspisanih konkursa u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine, odabrani su studenti, nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu, odnosno stipendisti ovih programa da dio svoje akademske edukacije, odnosno akademskog/administrativnog rada i usavršavanja provedu na partnerskim univerzitetima u zemljama Evrope. Univerzitet u Sarajevu u zimskom semestru 2018/2019. godine šalje 58 studenata na partnerske univerzitete u Evropi, s tim da ovaj broj nije konačan jer su još aktuelni neki od konkursa za zimski semestar.

Tim povodom, Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je dana 21.06.2018. godine organizovala informativni sastanak sa stipendistima, gdje su im predstavili sve potrebne akademske i administrativne informacije, od njihovih prava, obaveza i odgovornosti, a koje ih očekuju prije, u toku i nakon mobilnosti.

Ovo je ujedno bila prilika da se stipendisti međusobno i upoznaju i razmijene dosadašnja iskustva sa programima mobilnosti. Pomenuta služba je pripremila promotivni materijal na kojem se nalaze sve potrebne informacije, a nakon prezentacije održana je i aktivna sesija pitanja i odgovora za bolje definisanje njihovih aktivnosti u budućnosti.

You may also like...