O Erasmus+ stipendiji

ŠTA JE TO ERASMUS+ STIPENDIJA?

Erasmus+ stipendija  podrazumjeva mogućnost studiranja izvan granica Bosne i Hercegovine uz finansijsku podršku na partnerskim visokoobrazovnim institucijama. Stipendija je dio aktivnosti ovog programa kroz međunarodnu kreditnu mobilnost (International Credit Mobility – ICM) koja podrazumjeva ograničeni period studiranja u inostranstvu (u skladu sa tekućim studijskim programom na domaćem univerzitetu) odnosno predavanja i obuke za akademsko i administrativno osoblje.


KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+MOBILNOSTI?

 • Studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu;
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu: u svrhu predavanja – teaching (prema ZoVOKS član 116: redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor);
 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu (u svrhu obuke – training).

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


KO NE MOŽE UČESTVOVATI U ERASMUS+ MOBILNOSTI?

 • osobe koje nemaju više status studenta/zaposlenika na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini (npr. studenti koji su završili studij),
 • studenti Univerziteta u Sarajevu koji su već iskoristili mobilnost u ukupnom trajanju od 10 mjeseci u okviru jednog ciklusa studija.

Ovaj vid razmjene dostupan je samo studentima, nastavnicima i saradnicima koji su upisani/zaposleni na Univerzitetu u Sarajevu u tekućoj godini (studenti drugih univerziteta treba da provjere sa uredima za međunarodnu saradnju na njihovoj instituciji da li se implementira Erasmus+ i koji univerziteti su dostupni). Mobilnost se uspostavlja na osnovu bilateralnog, odnosno međuinstitucijskog sporazuma između Univerziteta u Sarajevu (ili organizacione jedinice) i partnerskog univerziteta iz grupe Programskih zemalja.

U tekstu konkursa je naglašeno za koga su namijenjene stipendije definisane u međuinstitucijskom sporazumu (neke stipendije ne podrazumjevaju sve cikluse studija, ili npr. akadesko ili administrativno osoblje nije uvijek uključeno). Razmjena studenata i akademskog/administrativnog osoblja između univerziteta iz iste grupe zemalja (partnerske > partnerske) nije moguća u okviru Erasmus+ programa. Tako da razmjena sa Univerziteta u Sarajevu nije moguća prema univerzitetima u zemljama Zapadnog Balkana (Albanija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo*).


KOLIKI SU IZNOSI STIPENDIJA?

Erasmus+ stipendija uključuje:

 1. finansijski iznos (unaprijed definisan)
  • za studente na mjesečnoj bazi
  • za osoblje na dnevnoj bazi
 2. putni troškovi (unaprijed definisan)

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


(1) Finansijski iznos

STUDENTI

Iznosi stipendija za troškove života za studente (BA, MA, PhD) iz sa Univerziteta u Sarajevu kreću se  između 800 i 900 EUR mjesečno, zavisno od troškova života u programskoj zemlji u koju odlazi (ispod).

 • Grupa1: programske zemlje sa visokim troškovima života: Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Velika Britanija, Lihtenštajn,  Norveška – iznos mjesečne stipendije je 900,00 EUR.
 • Grupa 2: programske zemlje sa srednjim troškovima života: Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal – iznos mjesečne stipendije je 850,00 EUR.
 • Grupa 3: programske zemlje sa jeftinijim troškovima života: Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, BJR Makedonija, Turska, Srbija – iznos mjesečne stipendije je 800,00 EUR.

AKADEMSKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE (STAFF)

Akademsko i administrativno osoblje sa Univerziteta u Sarajevu ostvaruje pravo na dnevnicu za troškove života između 140 i 180 EUR dnevno (zavisno od troškova života u programskoj zemlji u koju odlazi). 

 • Grupa 1: programske zemlje sa visokim troškovima života: Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska,  Velika Britanija, Lihtenštajn, Norveška – iznos dnevne stipendije je 180,00 EUR.
 • Grupa 2: programske zemlje sa srednjim troškovima života: Austrija, Belgija, Njemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Nizozemska, Malta, Portugal – iznos dnevne stipendije je 160,00 EUR.
 • Grupa 3: programske zemlje sa jeftinijim troškovima života: Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Latvija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, BJR Makedonija, Turska, Srbija – iznos dnevne stipendije je 140,00 EUR.

(2) Putni troškovi

Putni troškovi stipendista su isti za studente, akademsko i administrativno osoblje i pokrivaju se do određenog iznosa zavisno od udaljenosti od matične institucije do institucije-domaćina. Maksimalni putni troškovi su izračunati prema udaljenosti između dvije institucije, a iznosi su dati ispod:

 • između 10 i 99 km: 20 EUR po učesniku
 • između 100 i 499 km: 180 EUR po učesniku
 • između 500 i 1999 km: 275 EUR po učesniku
 • između 2000 i 2999 km: 360 EUR po učesniku
 • između 3000 i 3999 km: 530 EUR po učesniku
 • između 4000 i 7999 km: 820 EUR po učesniku
 • između 8000 km i više: 1.100 EUR po učesniku
 • između 8000 km i više: 1.500 EUR po učesniku

Ovi iznosi su izračunati na osnovu kilometraže između institucija, koristeći  isključivo “distance calculator” kao jedini priznati izvor informacija. Napomena: za računanje kilometraže uzima se udaljenost od tačke A do tačke B u jednom smjeru (ne uzima se povratna udaljenost).

Napomena: iznosi koji su navedeni ovdje su definisani za sporazume sklopljene za period od 2018 pa nadalje. Moguće je da će biti otvoreni neki konkursi čiji će iznosi biti manji – ovdje se radi o starijim sporazumima iz prethodnog perioda (u kojima je ostalo ne iskorištenih stipendija) u kojima je važila drugačija računica stipendija. U tekstu konkursa je uvijek naglašeno koji je iznos stipendija.