Konzorcijski sastanak u okviru Erasmus+ CBHE projekta STINT

Na Univerzitetu u Tuzli je od 17. do 18. 04. 2018. godine održan konzorcijski sastanak u okviru projekta Erasmus+ pod nazivom „Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ (Strengthening of Internationalization in B&H Higher Education – STINT). Partneri iz ovog konzorcija su se sastali kako bi prisustvovali seminaru o benchmarkingu implementacija pilot aktivnosti kao jedne od aktivnosti radnih paketa projekta, te analiziranje kriterija benchmarkinga diljem Evrope i njihova implementacija u bh. visokom obrazovanju. U ime Univerziteta u Sarajevu na ovom sastanku sudjelovali su dr. Jasna Bošnjović, rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju i mr. Adnan Rahimić, stručni saradnik za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu. Predstavnici svih partnerskih univerziteta su u obimnoj agendi sastanka predstavili aktivnosti koje su radili u drugoj i trećoj godini implementacije projekta.

Služba za međunarodnu saradnju je predstavila rezultate rada u ovom projektu:

 • predstavljanje modela za priznavanje akademskih titula koji je razvijen u okviru ovog projekta, u saradnji Službe za pravne poslove univerztieta u Sarajevu i Centra za priznavanje i informiranje,
 • trenutni status na izradi Strategije internacionalizacije i indikatora kroz koje će se pratiti uspješnost internacionalizacije u narednom periodu,
 • izrada pravilnika i vodiča za internacionalizaciju univerziteta:
  • Pravilnik o mobilnosti
  • Kratki vodič za dolazne studente
  • Kratki vodič za odlazne studente
  • Zbirka uputa za mobilnost (ažurirana verzija)
 • implementacija pilot aktivnosti u okviru implementacije ovog projekta kao dijela unapređenja internacionalizacije univerziteta:
  • organizacija staff week-a za Erasmus+ partnere (16-20.10.2017. godine)
  • izrada vodiča „Instrukcije za prodekane/koordinatore za međunarodnu saradnju o implementaciji Erasmus+ kreditne mobilnosti“ (dostupno na: http://www.erasmus.unsa.ba/download/).
  • organiziranje radionice kao mjeru podrške nastavnicima i saradnicima za pisanje projektnih prijava u okviru Erasmus+ programa (22.11.2017. godine).
  • video testimonials – pravljenje elektronskog zapisa iskustava stipendista Erasmus+ programa koji će biti dostupni uskoro na oficijelno YouTube kanalu Službe.
 • implementacija interne diseminacije projekta gdje smo uspješno predstavili aktivnosti STINT-a na različitim događajima (informativni dani, radionice, sajam stipendija, kontakt seminari, dani dobrodošlice, konferencije i prezentacije).

Na sastanku su dogovoreni daljni koraci i aktivnosti do kraja projekta, kao i planirani sastanci i završna konferencija koja će biti organizovana u Istočnom Sarajevu.

Univerzitet u Sarajevu je partner u ovom Erasmus+ projektu zajedno sa ostalih sedam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini te predstavnicima bh. vlasti i agencija iz oblasti visokog obrazovanja. Pored bh. partnera, u projektu učestvuju i Politehnički univerzitet u Portu (Portugal) i Novi univerzitet Buckinghamshire (Velika Britanija), dok je koordinator ovog projekta Univerzitet u Leuvenu iz Belgije. Cilj projekta je usmjeren na jačanje i unapređenje procesa internacionalizacije univerziteta i priznavanja kvalifikacija u Bosni i Hercegovini, te je ova prezentacija ujedno bila i promocija aktivnosti u okviru spomenutog projekta, naročito u izradi strategije internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu. Više informacija o implementaciji projekta može se naći na http://stint-project.net/.

You may also like...