OTVORENI KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje: inostrani partnerski univerzitet za koji je raspisan konkurs, ko se može prijaviti i rok(ovi) za prijavu. Odlaskom na link konkursa dobiti ćete više informacija o univerzitetu, načinu prijavljivanja i ostale potrebne informacije.


 

Ljetni semestar 2018/2019 (februar – juli 2019):

 1. Katolički univerzitet u Lilleu, Francuska | Teach., Train. | 13.12.2018.
 2. Univerzitet u Glazgovu, Velika Britanija | Train. | 18.12.2018. – staff week
 3. Lund Univerzitet, Švedska | Teach. | Rok: 19.12.2018.
 4. Middlesex univerzitet, London, Velika Britanija | Train. | Rok: 07.01.2019. – staff week
 5. Univerzitet u Marburgu, Njemačka | Teach., Train. | Rok: 09.01.2019.
 6. Univerzitet Beira Interior, Covilha, Portugal | Teach., Train. | Rok: 09.01.2019.

Posebne napomene

Erasmus+ stipendije, koje su objavljene ovdje, namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu:

 • BA – Bachelor – studenti prvog ciklusa;
 • MA – Master – studenti drugog ciklusa;
 • PhD – Doktorati – studenti trećeg ciklusa;
 • Train – akademsko i administrativno osoblje u svrhu obuke iz oblasti internacionalizacije;
 • Teach – akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici).

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.


OBAVEZNO: Prilikom svakog prikazivanja ili podjele informacije o ovim stipendijama na drugim web stranicama, vlastitim društvenim stranicama ili putem elektronske pošte MORA se naznačiti da su informacije preuzete sa web stranice Univerziteta u Sarajevu i sadržavati originalni link sa ove web stranice sa tekstom konkursa.