OTVORENI KONKURSI

Poštovani studenti, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu, na ovom mjestu možete naći informacije o otvorenim konkursima u okviru programa mobilnosti u kojima naš univerzitet učestvuje: inostrani partnerski univerzitet za koji je raspisan konkurs, ko se može prijaviti i rok(ovi) za prijavu. Odlaskom na link konkursa dobiti ćete više informacija o univerzitetu, načinu prijavljivanja i ostale potrebne informacije.


 

AUSTRIJA

Univerzitet u Grazu | Teach. | Rok: 24.10.2019.

BELGIJA

Katolički univerzitet u Leuvenu | MA, PhD, Teach. | Rok: 30.10.2019.

ČEŠKA REPUBLIKA

Palacky Univerzitet u Olomucu | BA, MA, PhD | Rok je produžen do: 22.10.2019.

Karlov univerzitet u Pragu |BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 25.10.2019.

FRANCUSKA

Katolički Univerzitet u Lilleu | BA, MA | Rok: produženo 22.10.2019.

Univerzitet u Poitiersu | MA, PhD | Rok: 24.10.2019.

Univerzitet Istočni Pariz Creteil | BA, MA, Teach. | Rok: 07.11.2019.

HRVATSKA

Sveučilište u Zagrebu | BA, MA, PhD., Teach | Rok: 14.10.2019.

ITALIJA

Ca Foscari Univerzitet u Veneciji | BA, MA | Rok: 24.10.2019.

Univerzitet Delle Marche u Ankoni | MA, PhD, Traineeship | Rok: 28.10.2019.

LITVANIJA

Vytautas Magnus Univerzitet | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 31.10.2019.

MAĐARSKA

Univerzitet u Pečuju | Teach. | Rok: 24.10.2019.

NIZOZEMSKA

Univerzitet u Groningenu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 16.10.2019. – online prijava

NJEMAČKA

Univerzitet u Aalenu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 30.10.2019.

Univerzitet u Paderbornu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 06.11.2019.

Univerzitet u Heidelbergu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 06.11.2019.

Univerzitet u Saarlandu | BA, MA, PhD | Rok: 15.11.2019.

Univerzitet u Marburgu | BA, MA, Teach. | Rok: 18.11.2019.

POLJSKA

Jagielonski univerzitet u Krakovu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 05.11.2019.

PORTUGAL

Univerzitet Nova Lisboa | BA, MA, PhD | Rok: 23.10.2019. – online prijava

Politehnički institut u Leiriji | Train. | Rok: 23.10.2019. – staff week

Politehnički Institut u Beji | BA, MA, Teach. | Rok: 24.10.2019.

Politehnički instituti (KONZORCIJ ERASMUS CENTRO) | BA, MA, Teach. | Rok: 15.11.2019.

Univerzitet u Minhu | BA, MA, PhD | Rok: 15.11.2019. – online prijava

SLOVENIJA

Univerzitet u Mariboru | BA, MA, PhD | Rok: 18.11.2019.

ŠPANIJA

Univerzitet u Jaenu | BA, MA | Rok: 01.11.2019.

Univerzitet u Almeriji | BA, Teach. | Rok: 01.11.2019.

ŠVEDSKA

Univerzitet u Lundu | Teach. | Rok: 24.10.2019.

TURSKA

“Middle East” Tehnički Univerzitet u Ankari | Teach. | Rok: 11.10.2019.

“Middle East” Tehnički Univerzitet u Ankari | BA, MA | Rok: 07.11.2019.

UJEDINJENO KRALJEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE

Univerzitet u Glasgowu | BA, MA, PhD, Teach. | Rok: 14.10.2019.


Posebne napomene

Stipendije, koje su objavljene ovdje, namijenjene su SAMO studentima, nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Sarajevu:

  • BA – Bachelor – studenti prvog ciklusa;
  • MA – Master – studenti drugog ciklusa;
  • PhD – Doktorati – studenti trećeg ciklusa;
  • Train – akademsko i administrativno osoblje u svrhu obuke iz oblasti internacionalizacije;
  • Teach – akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici).

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.


OBAVEZNO: Prilikom svakog prikazivanja ili podjele informacije o ovim stipendijama na drugim web stranicama, vlastitim društvenim stranicama ili putem elektronske pošte MORA se naznačiti da su informacije preuzete sa web stranice Univerziteta u Sarajevu i sadržavati originalni link sa ove web stranice sa tekstom konkursa.