Kako se prijaviti?

Ukoliko ste zainteresovani da u toku svog studija ili rada na Univerzitetu u Sarajevu provedete jedan semestar (studenti) ili nekoliko dana (akademsko/administrativno osoblje), možete se prijaviti na dostupne konkurse koje objavljujemo na našoj web stranici. Na toj stranici možete naći trenutno otvorene konkurse za stipendije (uglavnom za razmjenu preko programa mobilnosti pod nazivom Erasmus+).

KAKO DOBITI POTREBNE INFORMACIJE?

Kao što smo već spomenuli, na web stranici www.erasmus.unsa.ba/konkursi naći ćete trenutno otvorene konkurse na naše partnerske univerzitete. Otvaranjem linka, u tekstu konkursa provjerite za koga je otvoren konkurs (da li za sve kategorije – bachelor, master, doktoranti, akademsko i administrativno osoblje ili samo za pojedine), koja studijska polja su dostupna (ne nude svi univerzitete sve svoje studijske opcije). Posebno se naglasi ako je stipendija otvorena za samo jednu studijsku grupu (npr. društvene nauke, prirodne, ili tehničke nauke, itd). Međutim, nekad vam te informacije u tekstu konkursa nisu dovoljne. Tada je potrebno kontaktirati univerzitet na koji se želite prijaviti kako biste dobili potrebne informacije o npr. listi predmeta koje biste slušali, jeziku na kojem se nastava izvodi, dokazima o poznavanju stranog jezika, smještaju ili dodatnim dokazima za aplikaciju. U tekstu konkursa uvijek damo kontakt osobu kojoj se možete obratiti za dodatne informacije sa tog univerziteta kao i direktni link na njihove web stranice.

PRIKUPLJANJE DOKUMENATA

U tekstu konkursa je također definisana i lista dokumenata koja je potrebna za prijavu. Najbitniji dokumenti su nominacijsko pismo i ugovor o učenju (za studente) odnosno ugovor za mobilnost (za osoblje). Te dokumente ispunjavate vi elektronski, te ih šaljete putem emaila svojim prodekanima/dekanima da ih potpišu. Prije slanja, svakako je dobro imati konsultacije sa prodekanima/dekanima oko izbora predmeta i aktivnosti na partnerskom univerzitetu. Njihovim potpisom daje se podrška vašoj nesmetanoj mobilnosti. Jako je bitno da je pripremljen svaki dokument koji se traži, sa potrebnim potpisima i pečatima. Način ispunjavanja potrebnih dokumenata je definisano ovdje.

U tekstu konkursa je dalje naznačeno na koji način se prijavljujete kao i rokovi do kojih se možete prijaviti. Najčešće se prijavljujete preko naše Službe, gdje putem emaila dostavljate traženu dokumentaciju do zadatog roka. Ipak, neki univerziteti imaju svoje online platforme (web stranice) preko kojih se prijavljujete (u tom slučaju prijava ne ide preko nas). U tekstu konkursa je uvijek naglašeno na koji način se prijavljujete.

PRIJAVA

Prikupljene dokumente skenirate (ukoliko već nisu u elektronskoj formi) i šaljete kao prijavu na email: erasmus@unsa.ba (u slučaju online prijave preko online software-a nama ne dostavljate ništa).

ODABIR

Odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši univerzitet na koji ste se prijavili, a na osnovu informacija obezbjeđenih od strane Univerziteta u Sarajevu. Kriteriji mogu biti sljedeći: tehnički kriterij (da je uredno poslana sva dokumentacija), akademski dio (prepis ocjena, sadržaj ugovora o učenju/ugovora o mobilnosti), da ste uredno nominovani od strane matičnog univerziteta i ostale informacije koje su im dostupne o vama iz poslane dokumentacije. U slučaju istog broja bodova, u obzir se uzima i prethodno učešće u međunarodnoj (Erasmus+/Erasmus Mundus) mobilnosti gdje se prednost daje onim koji dosad nisu učestvovali.

REZULTATI

O rezultatima ćete biti obavješteni od strane univerziteta na koji ste se prijavili. Veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere). U obavještenju će vam biti navedeni dalji koraci (obično je u pitanju da oficijalno potvrdite da prihvatate stipendiju, online aplikacija za registraciju na univerzitet, definisanje načina putovanja i ostali koraci kako bi vaša mobilnost nesmetano otpočela u zadatom terminu).

U emailu ćete dobiti instrukcije oko putnih troškova. U većini slučajeva, nakon što potvrdite datume dolaska, univerzitet na koji idete će vam kupiti kartu, dok je također moguće da ćete te troškove snositi sami (do dozvoljenog iznosa) a onda će vam se isti refundirati prilikom isplate prve stipendije. Veoma je bitno da dobro isplanirate rutu putovanja kako bi sve prošlo bez problema.

Nakon što dođete na univerzitet potrebno je javiti se njihovom uredu za međunarodnu saradnju, kako bi vas registrirali da ste došli i dali vam daljnje upute čime zvanično otpočinjete svoju mobilnost. Družite se, učite, koristite resurse koji su vam dostupni, stvarajte mrežu poznanstava jer vaše Erasmus+ iskustvo sigurno ne prestaje nakon povratka u Sarajevo.

TOP 30 SAVJETA (savjeti Službe za međunarodnu saradnju za što uspješniju prijavu):

 1. Pročitati tekst konkursa!
 2. Pripremiti dokumente koji su traženi u tekstu konkursa!
 3. Studenti: Ugovor o učenju treba biti popunjen traženim podacima i potpisan od strane kandidata i prodekana!
 4. Osoblje: Ugovor o mobilnosti treba biti popunjen traženim podacima i potpisan od strane kandidata i dekana!
 5. Studenti i osoblje: Nominacijsko pismo popunjeno i potpisano od prodekana/dekana!
 6. Za ugovor o učenju/mobilnosti koriste se Erasmus “urneci” (u wordu) dostupni u tekstu konkursa!
 7. Erasmus kod za UNSA – univerziteti u BiH još nemaju kodove, te se stavlja grad u kojem se univerzitet nalazi: za Univerzitet u Sarajevo stavlja se SARAJEVO
 8. Podaci o kontakt osobi sa UNSA:
  – za studente – prodekan
  – za osoblje – dekan
 9. Dokumenti kao što su nominacijsko pismo i ugovor o učenju/mobilnosti ne mogu biti poslani u wordu jer trebaju biti sa potpisom kandidata i prodekana/dekana!
 10. Dokumenti koji se skeniraju u elektronskoj formi – preferira se da budu skenirani u .PDF
 11. Svakom dokumentu koji se šalje treba da se da naslov: ime i prezime kandidata i o čemu se radi (primjer):
  ime.prezime.learning.agrement
  ime.prezime.CV
  ime.prezime-NL
 12. Slati sve dokumente zajedno, a ne u dijelovima: 1 email – 1 prijava
 13. Svi dokumenti MORAJU biti na engleskom jeziku!
  Dokumenti koji su već/ili se ispunjavaju na engleskom jeziku:
  – ugovor o učenju/mobilnosti – eng
  – nominacijsko pismo – eng
  – pozivno pismo – eng
  – CV – eng
  – pasoš – eng
  Dokumenti koji su obično na našem jeziku i trebaju se prevesti:
  – prepis ocjena
  – dokaz o poznavanju stranog jezika
 14. Kada se dostavlja prevod nekog dokumenta (bez obzira što je oficijelni prevod) OBAVEZNO uz to dostaviti i original!
 15. Nivo poznavanja jezika – minimalno B1
 16. Vaš email treba da bude prepoznatljiv o kome se radi: naš savjet je da vaš email bude kombinacija vašeg imena i prezimena – ime.prezime@…, ime.p@…, imep@…, prezime@…
 17. Studenti mogu boraviti minimalno 3 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci na univerzitetu!
 18. U tekstu konkursa je definisano za koji period se mogu prijaviti (zimski ili ljetni semestar)!
 19. Studenti mogu iskoristiti maksimalno 12 mjeseci u okviru jednog studijskog ciklusa – primjer:
  – 5 mj. + 5 mj.,
  – 5 mj. + 6 mj.,
  – 6 mj. + 6 mj.,
  – 10 mj. = 1 akademska godina
 20. Studenti se mogu prijaviti na jednu stipendiju, odnosno na prioritetni univerzitet. Ukoliko budu odbijeni, mogu se prijaviti na sljedeći otvoreni konkurs (ne mogu se koristiti istovremeno dvije stipendije)!
 21. Osoblje može boraviti minimalno 7 dana, a maksimalno 60 dana!
 22. U tekstu konkursa je definisano za koji period se mogu prijaviti!
 23. Osoblje ima dvije opcije prijave:
  da drži predavanje (teaching) – ovdje se može prijaviti samo akademsko osoblje (min. 8 sati predavanja u jednoj sedmici)
  da bude dio obuke (training) – ovdje se mogu prijaviti i akademsko i administrativno osoblje kada je naglašeno u konkursu (staff week ili individualni program)
 24. Osoblju JOŠ nije ograničeno koliko puta se mogu prijaviti na određene stipendije (optim. 2 stipendije u akademskoj godini)
 25. Prednost da koristi stipendiju se uvijek daje onima koji je nisu koristili prije!
 26. Kod direktnog prijavljivanja na online web stranicu univerztieta u EU, jako je bitno da tačno otvorite profil i unesete tražene podatke.
 27. Dokumenti kao što su nominacijsko pismo, ugovor o učenju/mobilnosti, dokazi o poznavanju jezika i drugi traženi dokumenti prilažu se (upload) na tu web stranicu.
 28. Kod prijave direktno na online platformu željenog univerziteta (ne preko Službe za međunarodnu saradnju), nama ništa ne dostavljate!
 29. Prilikom prijave nama, odnosno slanja emaila sa dokumentnima, potrebno je u emailu (subject) naglasiti za koji univerzitet se odnosi radi lakšeg definisanja prijave!
 30. Svi koji dobiju stipendiju MORAJU regulisati svoj status na matičnom univerzitetu (posavjetovati se sa prodekanom i studentskom službom u vezi sa vašim statusom)!

Naša služba stoji na raspolaganju za sve upite oko prijave na dostupne stipendije. Prije kontaktiranja službe, svakako provjerite informacije dostupne na našoj web stranici, te u tekstu konkursa.