IPA

DRUGI POZIV: IPA PREKOGRANIČNI PROGRAM BOSNA I HERCEGOVINA – CRNA GORA 2014-2020


IPA – Instrument pretpristupne pomoći evropski je program namijenjen pružanju pomoći državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama za članstvo u EU kako bi usvojile njezine standarde.

Cilj programa je pomoći javnim tijelima, nevladinom i privatnom sektoru da prilagodi zakonodavni okvir pravnoj stečevini Evropske unije, kao i pripremiti državu za korištenje strukturnih fondova.

Program se primjenjuje u dvije kategorije država: onima sa statusom potencijalnog kandidata za članstvo i državama kandidatkinjama, pri čemu se za posljednje osiguravaju sredstva za finansiranje projekata koji će omogućiti potpuno usklađivanje zakonodavnog okvira s pravnom stečevinom EU i prilagodbu za korištenje strukturnih fondova.

IPA se sastoji od ukupno pet komponenti:

Komponenta 1 – Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija

Komponenta 2 – Prekogranična suradnja

Komponenta 3 – Regionalni razvoj

Komponenta 4 – Razvoj ljudskih potencijala

Komponenta 5 – Ruralni razvoj (IPARD)

Prve dvije komponente na raspolaganju su državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama, dok su preostale tri namijenjene isključivo državama kandidatkinjama. Prioriteti unutar komponenti određeni su u skladu s potrebama svake pojedine države učesnice programa, s ciljem maksimalnog prilagođavanja njezinim specifičnostima.