FLORENCE WINTER SCHOOL 2018

Centar za interdisciplinarne studije (CIS) Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Odsjekom za pravne studije na Univerzitetu u Firenci (Italija) otvara poziv za prijavu za ZIMSKU ŠKOLU 2018: EVROPSKE VRIJEDNOSTI, OSNOVNE SLOBODE I LJUDSKA PRAVA. Škola se održava u Firenci, Italija od 12. do 16. februara 2018. godine.

Svi studenti Univerziteta u Sarajevu, iz relevantnih disciplina kao što su evropske studije, ljudska prava i demokratija, pravo, ekonomija i političke nauke zainteresovani za evropske integracijske procese, spremni da nastave karijeru u ovoj oblasti i imaju aktivnu ulogu u pristupanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, ovim putem su pozvani da se prijave. Do 15 studenata biće izabrano na konkurentnoj osnovi. Sve troškove učešća, putovanje, putničko osiguranje, smještaj i hrana pokrivaju dva partnerska univerziteta.

ZA DETALJNE INFORMACIJE PREUZMITE BROŠURU LJETNE ŠKOLE

ROK ZA PRIJAVU: 15. JANUAR 2018. godine

Rezultati selekcije će biti objavljeni na www.cis.unsa.ba u roku od 10 dana od dana isteka roka.

You may also like...