Erasmus+

erasmus+logo

Erasmus+ je novi program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Program će trajati sedam godina, a za njega je predviđen budžet u iznosu od 14,7 milijardi EURA – to je 40 % više od trenutačne potrošnje, iz čega se jasno vidi predanost Evropske Unije ulaganjima u ta područja.

Oficijelna web stranica ovog programa je: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/index_en.htm.

Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Podupirat će se i nacionalni napori za modernizaciju sistema u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. U području sporta podupirat će se amaterski projekti i rješavanje prekograničnih izazova poput namještanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+ PROGRAMU?

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili preduzeću, koje mogu podneti prijavu.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u projektima Erasmus+ prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama(zemlje članice Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini dijelovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv.partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta. U ovu kategorija spada i Bosna i Hercegovina).

Više o kvalificiranosti zemalja za učešće možete naći na linku:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-eligible-countries_en.pdf

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE). Erasmus+ program će trajati sedam godina, od 2014. do 2020. godine.

ERASMUS+ I UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoobrazovnih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana: (Partner countries neighbouring the EU: Western Balkans) (zajedno sa Albanijom, Kosovom*, Crnom Gorom i Srbijom).

PIC kod Univerziteta u Sarajevu: 995549995

U ovoj fazi, status Univerziteta u Sarajevu je određen u sljedećim najčešćim projektima kao:

  1. Međunarodna kreditna mobilnost (International Credit Mobility) – partner
  2. Zajednički magistarski programi (Erasmus Mundus Joint Master Degrees) – partner
  3. Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju (Capacity Building) – aplikant i/ili partner
  4. Jean Monnet – aplikant i/ili partner
  5. Sport – partner

Akcije dostupne BiH u Erasmus+ programu:

Ključna aktivnost 1:
– međunarodna kreditna mobilnost
– zajednički magistarski programi
– mobilnost za mlade
– velike mreže evropskih volonterskih servisa

Ključna aktivnost 2:
– izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju
– savezi znanja
– savezi sektorskih vještina
– strateška partnerstva

Ključna aktivnost 3:
– podrška reformi politika

Aktivnosti Jean Monnet

Sport
– partnerstva saradnje