Erasmus+ Univerzitet u Varšavi, konkurs, 17/18

Univerzitet u Varšavi

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine. 


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu (teaching).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Varšavi (Poljska) dostupne su studijske oblasti koje su date na linku: http://informatorects.uw.edu.pl/en.


IZNOS STIPENDIJE:

 • osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od dekana/prodekana
 2. Ugovor o mobilnosti (teaching– potpisan od strane kandidata i prodekana/dekana
 3. Pozivno pismo (pre-aceptance letter, letter of support)
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.02.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na period u trajanju od 7 dana,
 • dostupna je 1 stipendija,
 • može se prijaviti samo akademsko osoblje za opciju teaching
 • mobilnosti mora završiti do 30.06.2018. godine,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati potrebne potpise i pečate prilikom predaje,
 • svi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadati rok dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za dodatne upite: Katarzyna.Kozdra@adm.uw.edu.pl

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...