Erasmus+ Univerzitet u Saarlandu, staff week – admin. staff

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za mobilnost administrativnog osoblja na Univerzitetu u Saarlandu (Njemačka) na staff week iz oblasti međunarodne saradnje u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine (period održavanja 7-11. maj 2018. godine).


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti administrativno osoblje (stručni saradnici) Univerziteta u Sarajevu koji su aktivno uključeni u proces međunarodne saradnje, naročito kod sprovođenja kreditne mobilnosti (nominacije, prijave, dokumentacija itd.) i koji će biti spremni pripremiti prezentacije i iste predstaviti tokom trajanja staff weeka. Na ovom treningu se očekuje aktivna participacija predstavnika Univerziteta u Sarajevu u kojem će se objasniti proces mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja, te prezentirati dosadašnja iskustva.

Prednost će biti data osoblju koje dosad nije učestovovalo u programu Erasmus+ u cilju pružanja mogućnosti obuke iz oblasti internacionalizacije i aktivnog predstavljanja našeg univerziteta na ovom treningu. 


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevnica u iznosu od 120,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), ispunite (nominacijsko pismo MORA biti na memorandumu vaše matične institucije sa potpisom i pečatom), te ispunjene dokumente pošaljete na e.klueh@io.uni-saarland.de do zadatog roka (stavite naš email erasmus@unsa.ba u cc vašeg emaila prema Saarlandu kako bismo imali u evidenciji ko se prijavio). NAPOMENA: prijave poslane samo nama neće biti uvažene.


DOKUMENTACIJA:

Administrativno osoblje (saradnici za međunarodnu saradnju):

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana/dekana
 2. Registracijski obrazac

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.03.2018. godine, a rok za prijavu je produžen do 16.04.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost za staff week (7-11. maj 2018. godine) – 5 radnih dana + 2 dana putovanja
 • može se prijaviti administrativno osoblje (stručni saradnici) iz ureda/centara za međunarodnu saradnju na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu
 • dostupna je 1 (jedna) stipendija,
 • nominacijsko pismo mora imati potpise prodekana/dekana i pečate fakulteta,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za Univerzitet u Saarlandu je Dr Katja Klueh (e.klueh@io.uni-saarland.de)

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava i odlučiti o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...