Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs, 2018/2019 (Mobile 3)

UPORTO

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/courses


APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti:
– studenti (BA, MA, PhD) Univerziteta u Sarajevu


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR (plaća se direktno od strane portugalske agencije)
 • osiguranje (putničko, zdravstveno i u slučaju nezgode)

Viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 26.02.2018. godine, a rok za online aplikaciju je do 31.03.2018. godine.


PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: https://mobileplus3.up.pt/user/create_applicant gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Portu.


NAPOMENE:

 • Univerzitet u Portu ima sklopljeno partnerstvo sa dvije institucije u BiH, te su za BiH dostupne sljedeće stipendije (tabela ispod):
  – studenti: 4 stipendije,
 • trajanje stipendija: studenti – 5 mjeseci,
 • prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2018/2019. godine (septembar 2018. – januar 2019. godine),
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe na Univerzitetu u Portu kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima,
 • prijavljujete se SAMO DIREKTNO putem online platforme Univerziteta u Portu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati potpise i pečate (studenti: od prodekana, osoblje: od dekana),
 • poštujte zadati rok apliciranja.


LINKOVI:
– online aplikacija se vrši putem linka: https://mobileplus3.up.pt/user/create_applicant
– akademska ponuda je data na: https://mobileplus3.up.pt/courses
– više informacija na: https://mobileplus3.up.pt/about
– kontakt osoba na Univerzitetu u Portu: international@reit.up.pt


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...