Erasmus+ Univerzitet u Milanu, konkurs, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Milanu (Italija) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Milanu dostupne su sljedeće studijske oblasti: veterinary medicine, biomedical sciences, health sciences, agriculture. O odobrenim studijskim poljima, više informacija možete naći na linku: http://www.unimi.it/ENG/courses/53808.htm (AŽURIRANO)


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa studija (bachelor, master, doktoranti) Univerziteta u Sarajevu, ali prema sljedećim pravilima za studente medicinskih nauka:

Veterinary Medicine – Master
Biomedical Sciences – Bachelor i Master
Health Sciences – Master
Agriculture – Master i PhD

Na konkurs se može prijaviti i akademsko osoblje sa Veterinarskog fakulteta i Prehrambeno-poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku – POGLEDATI NAPOMENE
 5. Skenirana stranica pasoša

Akademsko osoblje:

 • Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching) – potpisano od kandidata i dekana
 • Kraće motivacijsko pismo
 • CV (Europass form)
 • Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 19.09.2017. godine i rok za prijavu je PRODUŽEN do 1.12.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na period od 6 mjeseci,
 • prijaviti se možete za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine (februar – juli 2018),
 • napomene prilikom prijavljivanja za određeni studijski program (za studente):
  • AGRICULTURE
   – As classes are given in Italian, a B1 level is required
   MEDICAL BIOTECHNOLGIES (undergraduate)
   – Enrolment to the 3rd year of a degree course in Biology or Biotechnologies
   – Students will be allowed to carry out activities in the lab. It will not possible for them to attend classes, as these are given in Italian
   – B1 in Italian and/or English
   MEDICAL BIOTECHNOLOGY AND MOLECULAR MEDICINE (postgraduate)
   – Bachelor in Biology or Biotechnologies
   – Students will be allowed to either attend classes, which are given in English, or carry out activities in the lab
   – B1 in Italian and/or English
   HEALTH SCIENCES
   – Enrolment to at least the 4th year
   – Only students who have already taken an exam in Microbiology will be admitted
   – As classes are given in Italian, students will be allowed to carry out activities in the lab only
   – B2 in English
   – Previous experience in a lab is recommended, though not compulsory
   – The academic coordinator prefers to receive the students in the Spring semester
   VETERINARY MEDICINE
   – Enrolment to the 5th or 6th year of the degree courses in Veterinary Medicine
   – Students will be allowed to attend practical activities
   – B1 in English
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • dodatni upiti i informacije možete dobiti kontaktirajući: international.agreements@unimi.it

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će podobne prijave biti predložene kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...