Erasmus+ Univerzitet u Marburgu, konkurs 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Marburgu (Njemačka) u ljetnom semestru u akademskoj 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Marburgu dostupne su one studijske oblasti koje su date na linku: http://www.uni-marburg.de/faculties-en/index_html-en?set_language=en.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje (za predavanje) i administrativno osoblje (za staff week) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • osoblje: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane prodekana/dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti (teaching ili training)– potpisan od strane kandidata i prodekana/dekana
 3. Application form za staff week (samo za administrativno osoblje koji se prijavljuju za staff week)
 4. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 21.02.2018. godine, a rok za prijavu je do 22.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi akademsko i administrativno osoblje,
 • dostupne su 3 stipendije za akademsko (teaching) i 3 stipendije administrativno osoblje (staff week 07-11.05.2018.),
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt: erasmus-partnercountries@verwaltung.uni-Marburg.de

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Kompletne prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...