Erasmus+ Univerzitet u Latviji, konkurs, 2016/2017

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za 3-mjesečni studijski i istraživački boravak na Univerzitetu u Latviji (Latvija) u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Latviji dostupne su one studijske oblasti koje su date na ovom linku: http://www.lu.lv/eng/istudents/exchange/courses/.

IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 750,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

 APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog ciklusa (bachelor) Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. CV (Europass form)
 5. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 6. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

S obzirom na kratko vrijeme od obavještenja, te činjenicu da bi kandidat trebao ići već u aprilu 2017, konkurs je otvoren do 7.3.2017. godine.

PRIJAVA:

Ispunjavate online prijavu, te nakon ispunjenje aplikacije, tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na 3-mjesečnu mobilnost (ljetni semestar 2016/2017 – od aprila do juna 2017)
 • dostupna je samo jedna bachelor stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba sa Univerziteta u Latviji je Sarmite Rutkovska: sarmite.rutkovska@lu.lv

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...