Erasmus+ Univerzitet u Groningenu, studenti i osoblje, ljetni semestar 19/20

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Groningenu
 • Država: Nizozemska
 • Erasmus kod: NL GRONING01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  • Teaching
   • Nastava može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Osoblje mora predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).

Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Groningenu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Educational Science, Humanities, Languages, Social and Behavioural Sciences (ekonomija nije uključena), Earth Sciences, Architecture and Town Planning i Health.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR
 • OSOBLJE
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vaditi vizu.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti. Ukoliko je nemoguće dobiti potvrdu kojom osiguranje pokriva cijeli period mobilnosti, onda se obratite nekoj od osiguravajućih kuća.


PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije se prijalvjuju putem online platforme
 • Link: https://www.groningenexchange.nl/
  • potrebno je da na ovoj platformi popunite svoj profil sa traženim dokumentima i na taj način se prijavite za stipendiju
 • Ne prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

S obzirom da se prijavljujete putem online platforme, tražene dokumente dostavljate na taj način.

Za studente će biti potrebni sljedeći dokumenti:

 • Curriculum Vitae
 • Certified copy Transcript of Records including all completed courses so far – ukoliko je izdato na našem jeziku, potreban je oficijelni prevod.
 • Learning Agreement for Studies – sa te platforme preuzimate ovaj dokument.
 • Language certificate – obratite pažnju koje dokumente traže kao dokaz o poznavanju jezika
 • Motivation letter
 • Nomination letter home university
  • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
 • Copy of last degree obtained (mandatory for Master and PhD exchange only)
 • Invitation letter receiving institution (mandatory for research exchange only)
 • Research Plan (mandatory for research exchange only)

Za osoblje će biti potrebni sljedeći dokumenti: 

 • Mobility Agreement – sa te platforme preuzimate ovaj dokument.
 • Motivation letter
 • Invitation letter receiving institution
 • Other documents (if applicable) – ovdje ćete postaviti nominacijsko pismo:
  • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni

Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 02.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 16.10.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
  • akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu za opciju predavanja,
 • mobilnost se realizuje:
  • studenti: u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
  • osoblje: u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su:
  • Studenti: dvije (2) stipendije
  • Osoblje: jedna (1) stipendija
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: r.j.van.groningen@rug.nl

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.

You may also like...