Erasmus+ Univerzitet u Groningenu, ljetni semestar 2018/2019 – staff week

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Groningenu
 • Država: Nizozemska
 • Erasmus kod: NL GRONING01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz službi, ureda i sektora iz oblasti internacionalizacije i istraživanja,
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se bave aktivnostima internacionalizacije i istraživanja (prodekani, koordinatori, itd.)

NAPOMENA: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

Konkurs je otvoren za prisustvovanje staff week-u. Više o tematici staff week-a dostupno je na oficijelnoj web stranici Univerziteta u Groningenu. Staff week se održava od 13. do 17. maja 2019. godine (5 radnih dana + 2 dana putovanja – ukupno 7 dana).

Napomena: iako je navedena kotizacija u iznosu od 175,00 € kandidati koji budu dobili Erasmus+ stipendiju neće plaćati ovu kotizaciju.


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje:Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.

* – Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Akademsko i/ili administrativno osoblje koje ispunjava uslove za prijavu na osnovu predloženih tema koje će se obrađivati na staff week-u potrebno je da:

 • se registruju se na online formu za staff week;
 • prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i
 • se prijave putem online stranice Univerziteta u Groningenu. To znači da dokumente direktno postavljate na online profil koji otvorite na pomenutoj web stranici. Dokumente ne dostavljate dokumente nama (Službi za međunarodnu saradnju).

Akademsko i administrativno osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Groningenu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata.  Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Groningenu (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis.

Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o mobilnosti:
   • Training <<< koristite ovaj formular – za administrativno osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Pozivno pismo (Letter of invitation) – pismo od strane domaćina kojim se izražava podrška za prisustvo staff week-u ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti (staff week);
  • Motivacijsko pismo – na engleskom jeziku, do 1 A4 stranice teksta
  • Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

Napomena: ne zaboravite da se registrujete na online formu za staff week.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 23.01.2019. godine, a rok za online prijavu je do 15.03.2019. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na međunarodnu mobilnost – prisustvovanje staff week-u (13-17. maj 2019. godine),
 • stipendija se odnosi samo za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu,
 • dostupna je jedna (1) stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • NAPOMENA:
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • za dodatne informacije obratite se kontakt osobi na email: erasmusplusstaffweek@rug.nl

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...