Erasmus+ Univerzitet u Grazu, konkurs, 17/18

graz

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Univerziteta u Sarajevu za mobilnost na Univerzitetu u Grazu (Austrija) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Grazu, aplikanti mogu provjeriti dostupne odsjeke/studijske oblasti koje su date na https://www.uni-graz.at/en/university/information/faculties/


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (bachelor i master) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

 1. Nominacijsko pismo
 2. Ugovor o učenju (ukoliko se radi istraživanje za magistarski rad, kandidat treba da dostavi i pismo supervizora potpisan od strane odabranog mentora na Univerzitetu u Grazu)
 3. Motivacijsko pismo (max. 1 A4 stranica tipkanog teksta)
 4. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 5. CV (Europass form)
 6. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 7. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 23.02.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.04.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5,5 mjeseci),
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom ili njemačkom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...