Erasmus+ Univerzitet u Granadi, ljetni semestar 2018/2019 – osoblje

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Granadi
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E GRANADA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2018/2019. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju training (staff week)
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching. Akademsko osoblje se može prijaviti i za Staff week sa obavezom održavanja prezentacije u skladu sa programom ovog događaja (pogledati agendu na datom linku iznad).

Napomena: Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Granadi, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se možu prijaviti za mobilnost u okviru sljedećih aktivnosti:

Sve mobilnosti moraju biti završene do kraja jula 2019. godine.


IZNOS STIPENDIJE:

 • OSOBLJE:
  • 120,00 EUR x 7 dana = 1.120 EUR
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno za osoblje. Preporučuje se putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko osiguranja i vize obavljate nakon i ukoliko budete obavješteni o dobijanju stipendije!

PRIJAVA:

Zainteresovano osoblje koje ispunjava kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo  <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • CV – koristite Europass formu, na engleskom jeziku;

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 13.05.2019. godine, a rok za prijavu je do 16.05.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine,
 • stipendija se odnosi na mobilnost osoblja Univerziteta u Sarajevu,
 • trajanje mobilnosti za osoblje je 7 dana (5 radnih i 2 dana putovanja),
 • dostupne stipendije:
  • za osoblje: 
   • teaching: jedna (1)
   • training: jedna (1)
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija:  j.angel@ugr.es

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).

You may also like...