Erasmus+ Univerzitet u Bolonji, konkurs – staff week

Poziv:

U okviru Erasmus+ sporazuma između Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Bolonji (Italija) omogućena je mobilnost na staff week.


Kada i gdje?

Staff week će se održati u periodu 14-18. maj 2018. godine, a mjesto dešavanja je Univerzitet u Bolonji, Italija.


Ko se može prijaviti?

S obzirom da je tematika staff week-a implementacija internacionaliazcije, implementacija mobilnosti kroz međunarodnie programe, može se prijaviti administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu koji se bave međunarodnom saradnjom (prodekani za međunarodnu saradnju, koordinatori za međunarodnu saradnju, stručni saradnici za međunarodnu saradnju, koordinatori međunarodnih programa, koordinatori ureda za razvoj karijere). Prednost će biti data osoblju iz međunarodne saradnje koje dosad nije koristilo Erasmus+ stipendije.


Koliko stipendija je dostupno?

Dostupne su dvije (2) stipendije.


Šta stipendija uključuje?

 • dnevnica: 140 € x 7 dana
 • putni troškovi: pokriva Univerzitet u Bolonji

Troškovi vize i osiguranja nisu uključeni te iste snosi kandidat sam, ukoliko je potrebno.


Kako se prijaviti?

Potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju do navedenog roka (ispod) na email: erasmus@unsa.ba

 1. Nominacijsko pismo – potpisuje kandidat i prodekan/dekan
 2. CV
 3. Sken pasoša
 4. Motivacijsko pismo – ne duže od 1 A4 stranice kucanog teksta

Rok za prijavu:

 • 23.mart 2018. godine

Više informacija:

 • Staff_training_week_announcement_area3
 • Staff_training_week_Accommodation
 • Kontakt za više informacija: diri.area3@unibo.it
 • Ovaj staff week je namijenjen administrativnom i akademskom osoblju Univerziteta u Sarajevu koji se bave međunarodnom saradnjom (prodekani za međunarodnu saradnju, koordinatori za međunarodnu saradnju, stručni saradnici za međunarodnu saradnju, koordinatori međunarodnih programa, koordinatori ureda za razvoj karijere) s obzirom da će kroz prezentacije doprinjeti predstavljanju svakodnevnog rada u ovoj oblasti.

You may also like...