Erasmus+ Univerzitet Nova Lisboa, konkurs 2017/2018

universidade-nova-lisboa

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu Nova Lisboa (Portugalu).


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Nova Lisboa dostupne su one studijske oblasti koje su date na: http://icm2017.unl.pt/courses:

 • Social Sciences and Humanities
 • Natural Sciences, mathematics and statistics
 • Information Technologies
 • Social Sciences and Humanities
 • Engineering, manufacturing and construction
 • Arts and Humanities
 • Law
 • Natural Sciences

Napomena: Business and administration nije dostupan za BiH.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD) te akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

Prijavljujete se online, te dokumente nije potrebno slati Službi za međunarodnu saradnju UNSA. Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna ovdje.


PRIJAVA:

Prijava se vrši online preko linka: http://icm2017.unl.pt/apply.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 24.10.2017. godine, a rok za online aplikaciju je PRODUŽEN do 19.11.2017. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente i 5+2 dana za staff,
 • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta Nova Lisboa,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju i ugovor o mobilnosti, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt: cpisano@unl.pt

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...