Erasmus+ Univerzitet Beira Interior, konkurs, 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru 2018/2019. godine na Univerzitetu Beira Interior, Portugal.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovom grupacijom politehničkih instituta u Portugalu, dostupne su studijske oblasti iz političkih nauka, međunarodnih odnosa i filozofije (link sa programima: http://www.ubi.pt/en/courses).


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (BA, MA) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00 EUR
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleksom jeziku
 5. Skenirana stranica pasoša

Način pripreme dokumentacije objašnjen je ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 24.04.2018. godine, a rok za prijavu je 21.05.2018. godine.


NAPOMENE:

 • prijavljujete se za zimski semestar 2018/2019. godine,
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe kako biste dobili sve potrebne informacije,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba za više informacija: BRUNO DANIEL FERREIRA DA COSTA <bdfc@ubi.pt>

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...