Erasmus+ Sveučilište u Splitu, konkurs – produžen rok!

SVEUČILIŠTE U SPLITU ponovno raspisuje NATJEČAJ za dolaznu studentsku mobilnost između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA –Sarajevo, BIH

OPĆI DIO

Sveučilište u Splitu ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+ (2014.-2020.), budući da mu je dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE) i Erasmus ID Code HR SPLIT01.

U okviru ERASMUS+ Projekta 2017-1-HR01-KA107-034948 koji se odnosi na mobilnost između država sudionica u programu i partnerskih država, Sveučilište u Splitu objavljuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija iz visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja. Svim dolaznim mobilnostima u sklopu ovog Natječaja upravlja i koordinira Sveučilište u Splitu.

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

TRAJANJE NATJEČAJA

STUDENTI

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se ostvariti u akademskoj 2018./19. godini do zaključno s 15.7.2019. godine.

Rok prijave je ponovo produžen do 16.4.2018. godine.

TKO SE MOŽE PRIJAVITI

STUDENTI

Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Univerziteta u Sarajevu s kojim Sveučilište u Splitu ima potpisan Erasmus+ bilateralni među-institucijski sporazum o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje od 2017.-2019. Za područja razmjene vidjeti Upute za natječaj.

Na natječaj se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Sarajevu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 2017./2018.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

STUDENTI

  1. Popunjeni potpisan prijavni obrazac za studente (Application form)
  2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
  3. Europass CV na engleskom
  4. Preslika prve stranice putovnice/osobne iskaznice
  5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice
  6. Pismo motivacije (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  7. Sporazum o učenju u svrhu studija (Learning Agreement)
  8. Nominacijsko pismo matičnog sveučilišta

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Prijave dostaviti e-mailom zaključno s datumom 16.4.2018. za studentsku mobilnost.

E-mail za slanje prijave: erasmus@unist.hr – (naslov maila mora glasiti Prijava za Erasmus+ omotnica IPA –Sarajevo-studenti)

N.B. Nije potrebno slati originalne dokumente!

Nepotpune prijave te prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Za sve dodatne informacije obratite se:

  • Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, e-mail: erasmus@unist.hr
  • Uredu za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu, e-mail: erasmus@unsa.ba

Nakon završetka Natječaja i utvrđivanja potpunosti dokumentacije kandidata, Sveučilište u Splitu šalje partnerskom sveučilištu prijave na ocjenu (evaluaciju) i rangiranje. Po završetku procesa rangiranja, partnersko sveučilište će nominirati odabrane kandidate Sveučilištu u Splitu. U slučaju da je zaprimljeno više prijava od predviđenih stipendija, sastavit će se rang lista kandidata koja će također uključivati i listu čekanja. Sveučilište u Splitu će potvrditi mobilnosti odabranih kandidata što je prije moguće, a najkasnije 4 tjedna od primitka rang liste partnerskog sveučilišta.

KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Proces odabira kandidata temeljit će se na načelima jednakosti, pravičnosti i transparentnosti.

Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadanim kriterijima te u okviru dostupnih sredstava.

Kriteriji po kojima se prijave ocjenjuju su prethodno učešće u Erasmus+/Erasmus Mundus programima, akademski uspjeh, evaluacija životopisa, motivacija te predloženi Learning agreement.

Detaljne informacije ko se može prijaviti (studijska polja) su date na http://eng.unist.hr/Portals/5/docs/dolazni_natjecaj_upute_sarajevo_17.pdf.

You may also like...