Erasmus+ stipendije Univerziteta Jyväskylä

Univerzitet Jyväskylä iz Finske objavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ove dvije institucije. Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa iz svih oblasti studija. Studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Jyväskylä u trajanju od jednog semestra. Iznos stipendije je 850 eura mjesečno. Putni troškovi su pokriveni u okviru Erasmus+ programa. Mobilnost kreće od ljetnog semestra akademske 2015/2016. godine.

Semestri na Univerzitetu Jyväskylä: jesenji (1. septembar – 31. decembar) i proljetni (1. januar – 31. maj).

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):
1. kopija/scan pasoša
2. Erasmus+_Learning_Agreement (studenti)
3. uvjerenje o položenim ispitima (studenti)
4. dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog (minimum B1-B2)
5. motivacijsko pismo
6. CV (Europass format)

Krajnji rok za dostavu aplikacija je 9. novembar 2015. godine. Prijavna dokumentacija se u PDF formatu šalje Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba. Nakon toga će Služba za međunarodnu saradnju nominovati kandidate. Konačnu selekciju vrši Univerzitet Jyväskylä. Nakon nominacije kandidati moraju ispuniti online aplikaciju dostupnu na sljedećem linku: www.jyu.fi/en/study/apply/exchange/procedure. Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

Kontakt osoba sa Univerziteta Jyväskylä je Laura Laamanen (laura.laamanen@jyu.fi).

You may also like...