Erasmus+ staff week – Univerzitet u Granadi, 2-6. juli 2018.

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu za prisustvovanje i učestvovanje na “staff week-u” na Univerzitetu u Granadi (Španija) u periodu 2-6. juli 2018. godine


STUDIJSKE OBLASTI:

S obzirom da je riječ o staff weeku-u, detaljni program i informacije su dati na: https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week. Ono što je poznato jeste da će biti riječi o implementaciji Erasmus+ kreditne mobilnosti na univerzitetima, te je potrebno da se prijave osobe koje se bave administracijom mobilnosti na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu uz potrebu prezentiranja stanja i rada na našem univerzitetu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko je potrebno.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo akademsko ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu. Prednost se daje onima koji nisu koristili Erasmus+ stipendije.


PRIJAVA:
Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane dekana)
 2. CV
 3. Sken pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za dostavljanje dokumentacije je do 26.04.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi samo na prisustvovanje staff week-u 2-6. juli 2018 (radni dani),
 • dostupno je 6 stipendija,
 • trajanje mobilnosti je 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja),
 • prednost prilikom odabira imati će kandidati koji nisu koristili Erasmus+ stipendije,
 • nominacijsko pismo mora imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...