Erasmus+ Radboud univerzitet, konkurs, 2017/2018

combinatielogo_universiteit_a_zwart_2000px

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Radbound Univerzitetu (Nizozemska) u toku akademske 2017/2018. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Radbound Univerzitetu dostupne su studijske oblasti date na sljedećem linku: http://www.ru.nl/english/research/radboud/profile/


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu. Informacije i upute: http://www.ru.nl/io/english/vm/erasmus-ka107/erasmus-incoming-staff/#h105aeac2-4941-4f0e-a86d-392990518be7 (NAPOMENA: na linku pratiti upute za staff teaching)


IZNOS STIPENDIJE:

  • dnevna stipendija u iznosu od 160,00 EUR
  • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
  • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko je potrebno).

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Akademsko osoblje:

  1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
  2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
  3. Pozivno pismo – prilikom prijave potrebno je dokazati da ste obezbijedili kontakt sa supervizorom/mentorom na Radboud univerzitetu

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.11.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 14.12.2017. godine do 15:00 sati.

PRIJAVA:


NAPOMENE:

  • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 5 dana + 2 dana putovanja,
  • može se prijaviti akademsko osoblje,
  • dostupne su 3 stipendije,
  • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...