Erasmus+ PI Santarem, konkurs, 2017/2018

img

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine na Politehničkom institutu Santarem u Portugalu.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti sa ovom grupacijom politehničkih instituta u Portugalu, dostupne su različite studijske oblasti koje su date na web stranici: http://www.ipsantarem.pt/en/655-2/.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko su potrebni.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Akademsko/administrativno osoblje dostavlja:

 1. Nominacijsko pismo – potpisuje prodekan/dekan
 2. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Teaching or Training) – potpisuje kandidat i prodekan/dekan
 3. Pozivno pismo (Letter of Invitation/Interest/Pre-acceptance letter)
 4. CV
 5. Skenirana stranica pasoša

Način pripreme dokumentacije objašnjen je ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 09.02.2018. godine, a rok za prijavu je do 02.03.2018. godine.


PRIJAVA:

Tražene dokumente dostavljate na erasmus@unsa.ba.


NAPOMENE:

 • prijavljujete se za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine,
 • dostupne stu dvije stipendije,
 • mobilnost se treba iskoristiti do 31. maja 2018. godine,
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe kako biste dobili pozivno pismo,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...