Erasmus+ partnerski univerziteti

Univerzitet u Sarajevu ima potpisane sporazume sa ispod navedenim visokoobrazovnim institucijama iz grupe “programskih zemalja” koji omogućavaju akademsku mobilnost svojim studentima  i akademsku/administrativnu mobilnost svojim nastavnicima i saradnicima u sklopu Erasmus+ KA107 (međunarodna kreditna mobilnost). Bitno je naglasiti da ne nude sve visokoobrazovne institucije sva svoja studijska polja, kao ni sve dostupne mobilnosti. Potrebno je pratiti konkurse u kojima se uvijek naglasi koja vrsta mobilnosti i koja vrsta studijskog polja je dostupna. Konkursi se objavljuju na http://www.erasmus.unsa.ba/konkursi/.

Rb. Partnerski univerzitet Erasmus kod: Međuinstitucijski sporazum je potpisan: Obuhvaćeni studijski program/i
AUSTRIJA
1. Univerzitet u Grazu A GRAZ01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku (osim medicinskih i tehničkih nauka)
2. Univerzitet za ekonomiju i business u Beču A WIEN05 sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
3. Univerzitet primijenjenih nauka u Salzburgu A SALZBUR08 na nivou univerziteta – likovna umjetnost

– scenska umjetnost

4. Univerzitet u Salzburgu   sa Fakultetom političkih nauka – političke nauke
BELGIJA
5. Univerzitet u Antwerpenu   sa Prirodno-matematičkim fakultetom  
BUGARSKA
6. Univerzitet “St. Kliment Ohridski” u Sofiji   sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
ČEŠKA REPUBLIKA
7. Karlov univerzitet u Pragu CZ PRAHA07 na nivou univerziteta – humanističke nauke
8. Palacky univerzitet u Olomoucu CZ OLOMOUC01 sa Prirodno-matematičkim fakultetom – geografija
9. Masaryk univerzitet u Brnu CZ BRNO05 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
DANSKA
10. Kraljevska muzička akademija   sa Muzičkom akademijom – studij muzike
FINSKA
11. Univerzitet u Helsinkiju SF HELSINK01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
12. Univerzitet u Jyväskyli SF JYVASKY01 sa Filozofskim fakultetom  
13. Abo Akademi Univerzitet SF TURKU02 sa Elektrotehničkim fakultetom – elektrotehnika
FRANCUSKA
14. Univerzitet “Diderot” u Parizu   sa Filozofskim fakultetom  
15. Univerzitet u Artoisu   sa Filozofskim fakultetom  
16. Katolički univerzitet u Lilleu F LILLE11 sa Mašinskim fakultetom – mašinstvo
17. Rochelle business škola F LARCH07 sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija

– business management

18. Rennes business škola   sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
19. Univerzitet u Poitiersu F POITIER01 na nivou univerziteta  
GRČKA
20. Aristotel univerzitet u Solunu G THESSAL01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
HRVATSKA
21. Sveučilište u Zagrebu HR ZAGREB01 na nivou univerziteta – inžinjering

– informatika

– elektrotehnika i automatika

– poljoprivreda, šumarstvo i veterina

– umjetnost

– jezici

22. Sveučilište u Splitu HR SPLIT01 na nivou univerziteta – business i administracija

– ekonomija

– sport

– elektrotehnika i automatika

– informacione tehnologije

23. Sveučilište u Rijeci HR RIJEKA01 sa Ekonomskim fakultetom – business i administracija
24. Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku   sa Pedagoškim fakultetom i Katoličko-bogoslovnim fakultetom  
25. Veleučilište Velika Gorica HR ZAGREB08 sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije – sigurnosne studije

 

 

IRSKA
26. Tehnološki institut u Dablinu   sa Elektrotehničkim fakultetom – elektrotehnika
ISLAND
27. Univerzitet u Islandu IS REYKJAV01 sa Centrom za interdisciplinarne studije  
ITALIJA
28. Univerzitet u Bolonji I BOLOGNA01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
29. Univerzitet u Tusciji I VITERBO01 sa Šumarskim fakultetom – šumarstvo
30. Univerzitet „La Sapienza“ u Rimu I ROMA01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
31. Univerzitet u Milanu I MILANO01 na nivou univerziteta  
32. Univerzitet u Paviji I PAVIA01 na nivou univerziteta – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– zdravstvene studije

33. Politehnički univerzitet Delle Marche u Ankoni I ANCONA01 na nivou univerziteta – poljoprivreda, šumarstvo i veterina

– prirodne nauke,

– business i administracija

– građevina

– metalurgija

– informacione tehnologije

– inžinjering

– arhitektura

34. Konzervatorij “Giuseppe Tartini” u Trstu   sa Muzičkom akademijom – studij muzike
35. Politehnički univerzitet u Bariju I BARI05 na nivou univerziteta – likovna umjetnost

– arhitektura

LATVIJA
36. Univerzitet u Latviji LV RIGA01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
37. Tehnički univerzitet u Rigi LV RIGA02 na nivou univerziteta – business i administracija

– informacione tehnologije

– inžinjering

– jezici

– hemija

LITVANIJA
38. Vytautas Magnus univerzitet LT KAUNAS01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
39. Litvanski sportski univerzitet LT KAUNAS04 sa Fakultetom sporta i tjelesnog odgoja – sport
MAĐARSKA
40. Univerzitet u Pečuju HU PECS01 na nivou univerziteta – jezici

– književnost i jezik

– ekonomija

– management i administracija

– političke nauke

– geografija

41. Univerzitet u Szegedu HU SZEGED01 na nivou univerziteta – farmacija
NIZOZEMSKA
41. Radboud univerzitet   na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
42. Erasmus univerzitet u Roterdamu   sa Fakultetom političkih nauka – političke nauke
43. Univerzitet u Groningenu NL GRONING01 na nivou univerziteta – jezici

– obrazovanje, društvene nauke (osim ekonomije i geografije)

– medicina

NJEMAČKA
44. Univerzitet Julius Maximillians u Wurzburgu   sa Filozofskim fakultetom  
45. Martin Luther Halle univerzitet D HALLE01 sa Filozofskim fakultetom  
46. Humboldt univerzitet u Berlinu D BERLIN13 sa Filozofskim fakultetom  
47. Univerzitet u Stuttgartu   sa Arhitektonskim fakultetom – arhitektura
48. Univerzitet u Marburgu D MARBURG01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
49. Univerzitet u Saarlandu D SAARBRU01 na nivou univerziteta – pravo

– njemački jezik

50. Univerzitet u Heidelbergu D HEIDELB01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku (osim medicine)
51. Weihenstephan-Triesdorf univerzitet primijenjenih nauka D FREISIN01 sa Šumarskim fakultetom – šumarstvo
52. Nürtingen-Geislingen univerzitet primijenjenih nauka D NURTING01 sa Šumarskim fakultetom – šumarstvo
53. Tehnički univerzitet u Braunschweigu D BRAUNSC01 sa Elektrotehničkim fakultetom – elektrotehnika
54. Međunarodni psihoanalitički univerzitet u Berlinu D BERLIN32 sa Filozofskim fakultetom – psihologija
55. Coburg Univerzitet za primijenjene nauke D COBURG01 sa Fakultetom političkih nauka – socijalni rad
POLJSKA
56. Univerzitet u Varšavi PL WARSZAW01 na nivou univerziteta – business i management

– obrazovanje

– inžinjering i tehnologija

– geografija

– jezici

– pravo

– matematika

– prirodne nauke

– društvene nauke

– informacione tehnologije

57. Varšavska škola za ekonomiju PL WARSZAW03 sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
58. Wroclav Univerzitet za ekonomiju   sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
59. Univerzitet Silesia u Katowicama   sa Filozofskim fakultetom  
60. Univerzitet “Nicolaus Copernicus” u Torunu   sa Ekonomskim fakultetom – ekonomija
61. Politehnički univerzitet u Poznanu PL POZNAN02 na nivou univerziteta – hemija

– arhitektura

62. Univerzitet Adam Mickiewicz u Poznanu PL POZNAN01 sa Filozofskim fakultetom – strani jezici
63. Akademija umjetnosti u Krakovu   Sa Akademijom likovnih umjetnosti – likovna umjetnost
 
PORTUGAL
64. Univerzitet u Portu P PORTO02 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
64a Univerzitet u Portu (Konzorcijum Mare Nostrum) P PORTO02 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
65. Univerzitet Nova Lisboa P LISBOA03 na nivou univerziteta – umjetnost

– društvene nauke, novinarstvo

– prirodne nauke

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– građevina

65a. Univerzitet Nova Lisboa (Konzorcijum Mare Nostrum) P LISBOA03 na nivou univerziteta – umjetnost

– društvene nauke, novinarstvo

– prirodne nauke

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– građevina

66. Politehnički institut Viana do Castelo P VIANAD01 na nivou univerziteta – business i administracija

– obrazovanje

– poljoprivreda

– informacione tehnologije

67. Univerzitet u Lisabonu   sa Filozofskim fakultetom  
68. Univerzitet Beira Interior P COLVILHA01 na nivou univerziteta – sociologija
69. Univerzitet u Algarveu

 

P FARO02

 

na nivou univerziteta (Konzorcijum Mare Nostrum) – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
70. Univerzitet u Evori P EVORA01

 

na nivou univerziteta (Konzorcijum Mare Nostrum) – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
71. Politehnički institut Castelo Branco P CASTELO01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

72. Politehnički institut Coimbra P COIMBRA02 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

73. Politehnički institut Guarda P GUARDA01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

74. Politehnički institut Leiria P LEIRIA01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

75. Politehnički institut Portalegre P PORTALE01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

76. Politehnički institut Santarem P SANTARE01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

77. Politehnički institut Tomar P TOMAR01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

78. Politehnički institut Viseu P VISEU01 na nivou univerziteta (Konzorcij Erasmus Centro) – obrazovanje

– umjetnost

– novinarstvo

– business i adminsitracija

– pravo

– prirodne nauke,

– matematika i statistika

– informacione tehnologije

– inžinjering

– poljoprivreda, šumarstvo, veterina

– zdravstvene studije

RUMUNIJA
79. “Spiru Haret” Univerzitet u Bukureštu RO BUCURES20 sa Prirodno-matematskim fakultetom – geografija
80. Alexandru Ioan Cuza Univerzitet u Jašiju RO IASI02 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
SLOVAČKA
81. Univerzitet “Matej Bel” u Banskoj Bystrici SK BANSKA01 na nivou univerziteta – političke nauke

– umjetnost

– humanističke nauke

– prirodne nauke

SLOVENIJA
82. Univerzitet u Mariboru SI MARIBOR01 na nivou univerziteta – geografija

– poljoprivreda

– medicina

– obrazovanje

– jezici

– pravo

– zdravstvene studije

83. Univerzitet zdravstvenih studija Slovenj Gradec, Maribor   sa Fakultetom zdravstvenih studija – zdravstvene studije
84. Univerzitet u Primorskoj SI KOPER03 sa Prirodno-matematičkim fakultetom – geografija
ŠPANIJA
85. Univerzitet u Leonu E LEON01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
86. Univerzitet u Jaenu E JAEN01 na nivou univerziteta – informacione i komunikacijske tehnologije

– inžinjering

– business i administracija

– jezici

87. Vocational School CIPF Someso, La Coruna E LACORU12 sa Mašinskim fakultetom – mašinstvo
88. Univerzitet u Barseloni E BARCELO01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku (osim medicinskih nauka)
89. Univerzitet u Almeriji E ALMERIA01 na nivou univerziteta – poljoprivreda

– ekonomija

– računovodstvo

– management i administracija

– marketing

– engleski jezik

– španski jezik

90. Univerzitet u Granadi E GRANADA01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
ŠVEDSKA
91. Malardalen univerzitet S VASTERA01 na nivou univerziteta – informacione tehnologije
92. Univerzitet u Lundu S LUND01 na nivou univerziteta – sociologija
TURSKA
93. Mugla Sitki Kocman univerzitet TR MUGLA01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku (osim medicine)
94. Yildiz tehnički univerzitet TR ISTANBU07 sa Građevinskim fakultetom – građevina
95. Afyon Kocatepe univerzitet TR AFYON01 na nivou univerziteta  
96. “Middle East” Tehnički  univerzitet TR ANKARA04 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
97. Anadolijski univerzitet TR ESKISEH01 na nivou univerziteta – business i administracija

– ekonomija

– francuski jezik

Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
98. Univerzitet u Glasgowu UK GLASGOW01 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
99. Middlesex Univerzitet UK LONDON067 na nivou univerziteta – sve što je ponuđeno, ukoliko je na odgovarajućem jeziku
100. Buckinghamshire New univerzitet UK BUCKING02 sa Šumarskim fakultetom – šumarstvo
101. Univerzitet „Robert Gordon“ u Aberdeeu UK ABERDEE03 sa Akademijom likovnih umjetnosti – likovna akademija