Erasmus+ partnerski univerziteti

Univerzitet u Sarajevu ima potpisane sporazume sa ispod navedenim visokoobrazovnim institucijama iz grupe “programskih zemalja” koji omogućavaju akademsku mobilnost svojim studentima  i akademsku/administrativnu mobilnost svojim nastavnicima i saradnicima u sklopu Erasmus+ KA107 (međunarodna kreditna mobilnost). Bitno je naglasiti da ne nude sve visokoobrazovne institucije sva svoja studijska polja, kao ni sve dostupne mobilnosti. Potrebno je pratiti konkurse u kojima se uvijek naglasi koja vrsta mobilnosti i koja vrsta studijskog polja je dostupna. Konkursi se objavljuju na http://www.erasmus.unsa.ba/konkursi/.

Lista univerziteta iz “programskih” zemalja sa kojima Univerzitet u Sarajevu ima potpisan međuinstitucijski sporazum su dati u tabeli ispod.