Erasmus+ Masaryk univerzitet u Brnu, konkurs, 2018/2019

Logo_Masaryk_University.svg

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Masaryk univerzitetu u Brnu (Češka Republika) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Masaryk Univerzitetu u Brnu dostupne su sljedeće studijske oblasti:

 • Education, not further defined
 • Arts, not further defined
 • Humanities (except languages), not further defined
 • Languages, not further defined
 • Social and behavioural sciences, not further defined
 • Economics
 • Business and administration, not further defined
 • Law, not elsewhere classified
 • Biological and related sciences, not further defined
 • Natural sciences, mathematics and statistics, inter-disciplinary programmes
 • Information and Communication Technologies (ICTs), not further defined
 • Health (medicine, dentistry, nursing)
 • Sports

Više na linku: http://cic.muni.cz/en//left-incoming-mobility/incoming-student/courses-for-international-students


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i doktoranti) Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Prijavljujete se online direktno Masaryk univerzitetu. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba, te da otvorite profil na online aplikaciji Masaryk univerziteta na https://isois.ois.muni.cz/public/application-incoming/. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Bachelor i Master studenti treba da pripreme:
– Sliku (kao za pasoš)
– Nominacijsko pismo

– Motivacijsko pismo
– Sken pasoša
– Dokaz o poznavanju engleskog jezika (nivo B2 – certifikat ili potvrdu od fakulteta/akademije) – pogledati ispod napomene
– CV
– Prepis ocjena

PhD kandidati treba da pripreme:
– Sliku (kao za pasoš)
– Motivacijsko pismo

– Nominacijsko pismo
– Sken pasoša
– Dokaz o poznavanju engleskog jezika (nivo B2 – certifikat ili potvrdu od fakulteta/akademije)
– CV
– Prepis ocjena
– Prijedlog istraživanja/rada
– Pozivno/prihvatno pismo od Masaryk univerziteta

 

ROK ZA PRIJAVU:

Rok za online prijavu je produžen do 18.02.2018. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (za studente),
 • prijave se odnose na zimski semestar akademske 2018/2019. godine (februar – juli 2018),
 • dostupne su 4 stipendije za studente,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • nivo poznavanja engleskog jezika je B2, a kao dokaz dostavlja se:
  • potvrda sa fakulteta/akademije
  • TOEFL Paper: 513
  • TOEFL CBT: 183
  • TOEFL IBT: 70
  • IELTS: 5.5
  • Cambridge Exam: FCE
  • CEFR: B2
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osobe za Masaryk Univerzitet u Brnu su:

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...