Erasmus+ Mare Nostrum konzorcij, konkurs, 2017/2018 – AKAD., ADMIN

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u akademskoj 2017/2018. godini na univerzitetima u Portugalu koji su dio konzorcija Mare Nostrum.

Mare Nostrum konzorcij čine:

 • Univerzitet u Algarveu
 • Univerzitet u Evori
 • Univerzitet Nova Lisboa
 • Univerzitet u Portu

STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na univerzitetima u Portugalu koji su dio konzorcija Mare Nostrum dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: https://marenostrum2017.ualg.pt/courses.


APLIKANTI:
Na konkurs se može prijaviti akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • osiguranje (putničko, zdravstveno i u slučaju nezgode)

Viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://marenostrum2017.ualg.pt/ gdje je objašnjeno u “Guide application form Mare Nostrum 2017” vodiču.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren od 02.12.2017. godine, a rok za online aplikaciju je do 31.01.2018. godine.


PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: https://marenostrum2017.ualg.pt/apply gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Portu.


NAPOMENE:

 • konzorcij Mare Nostrum čine četiri univerziteta u Portugalu (Porto, Nova Lisboa, Evora i Algarve). Ovaj konzorcij ima sklopljene ugovore sa još tri univerziteta u Bosni i Hercegovini što znači da je dat ukupan broj stipendija (dole) za cijelu BiH,
 • dostupne su 4 stipendije za akademsko osoblje i 4 stipendije za administrativno osoblje,
 • trajanje stipendija: 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja),
 • prijavljujete se samo za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine (februar – juli 2018. godine),
 • prije prijavljivanja poželjno je da kontaktirate kontakt osobe na ponuđenim univerzitetima kako biste dobili sve potrebne informacije o mogućoj mobilnosti,
 • prijavljujete se SAMO DIREKTNO putem online platforme,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati potpise i pečate (studenti: od prodekana, osoblje: od dekana),
 • poštujte zadati rok apliciranja.

 


LINKOVI:
– online aplikacija se vrši putem linka: https://marenostrum2017.ualg.pt/apply
– akademska ponuda je data na: https://marenostrum2017.ualg.pt/courses
– više informacija na: https://marenostrum2017.ualg.pt/about
– kontakt osoba na univerzitetima:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...