Erasmus+ Malardalen univerzitet, Švedska, konkurs, 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za dvosemestralni studijski boravak na Malardalen univerzitetu (Švedska) u akademskoj 2018/2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Malardalenu dostupne su studijske oblasti na linku: http://www.mdh.se/utbildning/program/programschema-for-program-1.659


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti drugog ciklusa (master) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – u ovoj fazi prijave dovoljno je ispuniti ugovor sa podacima/predmetima koje biste slušali/pratili. Nisu potrebni potpisi, već da se vidi šta namjeravate raditi tamo. Ako vas obavijeste da ste primljeni, ispunjavate i potpisujete ugovor.
 3. Prepis ocjena – ukoliko nije u originalu na engleksom jeziku, onda treba da bude preveden na engleski jezik od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. Dokaz o poznavanju stranog jezika (engleskog)
 5. CV (Europass form)
 6. Skenirana stranica pasoša

Upute o pripremanju tražene dokumentacije možete naći ovdje.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 16.03.2018. godine, a rok za prijavu je do 26.04.2018. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na dvosemestralnu mobilnost, odnosno cijelu akademsku 2018/2019. godine (10 mjeseci),
 • dostupno je šest (6) stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osoba: Radu Dobrin <radu.dobrin@mdh.se>

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...