Erasmus+ La Sapienza univerzitet u Rimu, konkurs, 2017/2018

roma

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za mobilnost na La Sapienza Univerzitetu u Rimu (Italija) u akademskoj 2017/2018. godini.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na La Sapienza Univerzitetu u Rimu dostupne su one studijske oblasti koje su date na engleskom ili italijanskom.


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu – za opciju teaching.

NAPOMENA: 

 • prednost će imati osobe koje dosad nisu koristile Erasmus+ stipendiju,
 • prednost će se davati organizacionim jedinicama koje su bile manje zastupljene po ukupnom broju korištenih stipendija (u što prodekani imaju uvid).

IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam ukoliko je potrebno.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata.


DOKUMENTACIJA:

Akademsko osoblje:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od dekana)
 2. Ugovor o mobilnosti za predavanje (teaching– potpisano od kandidata i dekana
 3. Dokaz o ostvarenom kontaktu sa La Sapienza univerzitetom u Rimu

 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.03.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 24.11.2017. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 2 sedmice,
 • može se prijaviti akademsko osoblje za opciju TEACING
 • stipendija se odnosi na ljetni semestar 2017/2018 (mobilnost mora biti završena do 31. jula 2018. godine),
 • dostupna je jedna teaching stipendija,
 • prednost će imati osobe koje nisu koristile Erasmus+ stipendiju,
 • prednost će se davati organizacionim jedinicama koje su bile manje zastupljene po ukupnom broju korištenih stipendija (u što prodekani imaju uvid),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...