Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Portu, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).


APLIKANTI:
Na konkurs se može prijaviti akademsko (u svrhu održavanja predavanja) i administrativno osoblje iz ureda/centra/sektora za međunarodnu saradnju (prisustvo staff week-u) Univerziteta u Sarajevu.


STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/courses


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR (plaća se direktno od strane portugalske agencije)
 • osiguranje (putničko, zdravstveno i u slučaju nezgode)

Viza i dozvola za boravak nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.


DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: https://mobileplus3.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.

AKADEMSKO/ADMINISTRATIVNO OSOBLJE:

 • Online slika (u .jpg-u kao za pasoš)
 • Sken pasoša – stavljate pod kategoriju identity – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
 • Nominacijsko pismo – stavljate pod kategoriju support from home – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
 • Ugovor o mobilnosti za obuku za administrativno osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, potpisan od strane vas i pro/dekana;

Ukoliko želite, ostale dokumente kao što je CV, dokaz o socio-ekonomskoj situaicji, invaliditetu itd možete također postaviti u predviđene kategorije, a koje nisu obavezne.


ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 05.11.2018. godine, a rok za online aplikaciju je do 06.12.2018. godine.


PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: https://mobileplus3.up.pt/apply gdje je potrebno kreirati profil koji ćete popunjavati sa traženim informacijama i dokumentima, a na kraju online poslati (submit) direktno na Univerzitet u Portu.


NAPOMENE:

 • Univerzitet u Portu ima sklopljeno partnerstvo sa dvije institucije u BiH (Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru i Univerzitet u Sarajevu)
 • stipendija se odnosi na mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine:
  • osoblje: 5 + 2 dana putovanja,
 • Dostupne su:
  • akademsko osoblje: jedna (1) stipendija,
  • administrativno osoblje: jedna (1) stipendija,
 • prijavljujete se SAMO DIREKTNO putem online platforme Univerziteta u Portu,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti, moraju imati potpise i pečate (soblje: od dekana),
 • poštujte zadati rok apliciranja.


LINKOVI:
– online aplikacija se vrši putem linka: https://mobileplus3.up.pt/user/create_applicant
– akademska ponuda je data na: https://mobileplus3.up.pt/courses
– više informacija na: https://mobileplus3.up.pt/about
– kontakt osoba na Univerzitetu u Portu: international@reit.up.pt


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...