Erasmus+ konkurs, Univerzitet u Barseloni, Španija, ljetni semestar 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za studijski boravak na Univerzitetu u Barseloni (Španija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija (bachelor, master) Univerziteta u Sarajevu. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Barseloni dostupne su studijske oblasti date na linku: http://www.ub.edu/web/ub/en/estudis/estudis.html (NAPOMENA: sve osim medicine)

Programi na engleskom jeziku: http://www.ub.edu/sl/en/socio/transparencia.php?angles=1


IZNOS STIPENDIJE:

 • Studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • Putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:

Za ovu mobilnost ne prijavljujete se nama, već direktno Univerzitetu u Barseloni. Potrebno je pripremiti tražene dokumente (ispod) te poslati ih emailom na erasmus.ka107@ub.edu kao i ispuniti navedenu online prijavu. Obavezno staviti u cc emaila i naš email: erasmus@unsa.ba


DOKUMENTACIJA:

 1. Ispuniti online Erasmus+ prijavu: https://goo.gl/forms/y2KC59z3BmMFB4u03
 2. Na email: poslati sljedeće dokumente:
  1. Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  2. Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
  3. Ugovor o učenju – samo za bachelor i master studente: koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
  4. Dokaz o poznavanju engleskog ili španskog jezika:  minimalan nivo B2 za engleski ili B1 za španski jezik (kao dokaz mogu poslužiti certifikati kao što su TOEFL, IELTS, Cambridge) ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/španski jezik u traženom nivou, odnosno diploma certificirane škole za strane jezike;

 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 22.10.2018. godine, a rok online prijavu i dostavljanje dokumentacije Univerzitetu u Barseloni je do 05.11.2018. godine.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost u ljetnom semestru 2018/2019. godine;
 • stipendija traje 5 mjeseci;
 • dostupne su tri (3) stipendije za bachelor i master studente Univerziteta u Sarajevu:
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • Za ovu mobilnost ne prijavljujete se nama, već direktno Univerzitetu u Barseloni. Potrebno je pripremiti tražene dokumente (ispod) te poslati ih emailom na erasmus.ka107@ub.edu kao i ispuniti navedenu online prijavu. Obavezno staviti u cc emaila i naš email: erasmus@unsa.ba
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • Kontakt osobe na Univerzitetu u Barseloni: erasmus.ka107@ub.edu

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...