Erasmus+ konkurs, Middlesex Univerzitet, London, staff week 4-8/3/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za mobilnost na Middlesex Univerzitetu u Londonu (Velika Britanija) u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine (staff week).


STUDIJSKE OBLASTI:

Middlesex Univerzitet organizuje 12. međunarodnu sedmicu obuke (staff week). Učesnici međunarodne sedmice obuke za osoblje sudjelovali bi na sesijama kako bi im podijelili najbolje prakse i upoznali rad domaćinskog univerziteta iz oblasti internacionalizacije.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo administrativno osoblje iz službi, centara, ureda za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, te akademsko osoblje uključeno u aktivan proces organizovanja “dobrodošlice” i inkluzije stranih studenata na Univerzitetu u Sarajevu. 


IZNOS STIPENDIJE:

 • mobilnost traje 7 dana (5 radnih + 2 dana putovanja)
 • radni dani 04-08. mart 2019. godine + 2 dana putovanja
 • akademsko/administrativno osoblje: dnevnica u iznosu 180,00 EUR x 7 dana (iznos stipendije će biti umanjen za iznos od 100 funti kojim se pokrivaju troškovi obroka i pića u toku trajanja staff week-a)
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovano osoblje se prijavljuje u dva koraka:

 1. osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 2. Potrebno je registrovati se na oficijelnu web stranicu Middlesex univerziteta (šifra: Erasmus2019)do zadatog roka – napomena: registracija ne garantuje vaše učešće na staff week-u. Nakon isteka roka za registraciju, vaša prijava će biti evaluirana. Svim kandidatima će biti javljani rezultati.

DOKUMENTACIJA koju dostavljate nama:

 1. Nominacijsko pismo <<< koristite ovaj formular, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
 2. Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NE ZABORAVITE DA SE REGISTRUJETE Staff training week prijava 


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 17.12.2018. godine, a rok za prijavu je do 07.01.2019. godine.


NAPOMENE:

 • prijavljuje se administrativno i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su aktivni u implementaciji internacionalizacije (doček stranih studenata, orijentacijski program, itd.),
 • mobilnost se odnosi na Staff week koji se održava u periodu 4-8. mart 2019. godine,
 • dostupna je 1 stipendija,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...