Erasmus+ info dan & radionica

S ciljem približavanja informacija o programu Erasmus+, Služba za međunarodnu sradnju organizuje međunarodni informativni dan za studente, nastavnike i saradnike Univerziteta u Sarajevu. Informativni dan će se održati u utorak, 18. aprila 2017. godine sa početkom u 12:00 sati u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu.

U okviru ovog info dana/radionice naš cilj je upoznati vas:
– sa svim informacijama vezane za Erasmus+ programe,
– gdje da nađete konkurse za Erasmus+ kreditnu mobilnost,
– kako definisati vašu akademsku/administrativnu mobilnost,
– kako dobiti potrebne informacije o univerzitetu vašeg interesa,
– koja dokumentacija je potrebna da se pripremi,
– na koji način pripremiti dokumente (ispunjavanje, potpisi, prevodi),
– koje su najčešće greške u popunjavanju/slanju dokumenata,
– kako biti “konkurentan” i kako se izdvojiti od drugih,
– sa iznosima stipendije i troškovima koji vas očekuju,
– sa ostalim najčešće postavljenim pitanjima.

Pored ovih informacija, sa nama će biti i predstavnici Univerziteta u Portu (Portugal) i Univerziteta u Jaenu (Španija) koji će vas pobliže upoznati sa akademskom ponudom na njihovim univerzitetima i mogućnostima prijave.

You may also like...