Erasmus+ Anadolijski univerzitet, konkurs, 17/18

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za boravak na Anadolijskom univerzitetu (Turska) u ljetnom semestru akademske 2017/2018. godine u svojstvu predavača.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Anadolijskom univerzitetu, kandidati se mogu prijaviti u okviru sljedećih studijskih oblasti: business and administration, economics, languages (French language and teaching).


APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti samo akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškova života),
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam (ukoliko su potrebni)

 


PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

 1. Nominacijsko pismo (potpisano od strane dekana)
 2. Nominacijsko pismo AU – potrebno je ispuniti i nominacijsko pismo Anadolijskog univerziteta
 3. Erasmus+ ugovor o mobilnosti (Mobility Agrement for Teaching) – ugovor o mobilnosti treba da bude na dostupnom formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), treba da bude ispunjen sa aktivnostima koje ćete obavljati i da ima potpise i pečat od strane kandidata i dekana,
 4. CV (Europass format),
 5. Scan pasoša – vodite računa da je pasoš validan u trenutku prijave i eventualnog boravka u inostranstvu, odnosno da mu period važnosti ne ističe minimalno tri mjeseca od povratka u Bosnu i Hercegovinu nakon perioda mobilnosti,

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 21.02.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 08.03.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost u trajanju od 7 dana (5 radnih  dana + 2 dana putovanja),
 • dostupne su četiri stipendije za akademsko osoblje (teaching),
 • mobilnost se treba obaviti do 25. maja 2018. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o mobilnosti te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt podaci za više informacija: Lılı FENG <lilifeng@anadolu.edu.tr>

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom univerzitetu kao nominacije. Anadolijski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...