Erasmus+ Abo Akademi Univerzitet u Turkuu, konkurs, 2018/2019

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mobilnost na Abo Akademi Univerzitetu u Turkuu (Finska) u zimskom semestru akademske 2018/2019. godine.


STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Abo Akademi Univerzitetu u Turkuu, aplikanti mogu provjeriti dostupne odsjeke/studijske oblasti koje su date na http://www.abo.fi/student/en/fase.


APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti drugog i trećeg ciklusa studija (master i PhD) Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja i popunjavanja dokumenata je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon pripremljene dokumentacije, svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u naslovu emaila (subject:) naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.


DOKUMENTACIJA:

U trenutku prijave prema nama (Službi za međunarodnu saradnju) potrebno je dostaviti ispod tražene dokumente na erasmus@unsa.ba.

 1. Nominacijsko pismo – potpisan od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena (prevedeno na engleski)
 4. Dokaz o poznavanju Engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide
 5. Skenirana stranica pasoša

Napomena: kao dokaz o poznavanju engleskog jezika dostavljate:

 • nivo B2 prema CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), koji izdaje škola za strane jezike ili fakultet. OLS rezultati se ne mogu koristiti;
 • ili min. 78 bodova u TOEFL iBT, 540 TOEFL PBT
 • ili 6,0 u IELTS

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 23.02.2018. godine, a rok za prijavu je do 09.04.2018. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • mobilnost se odnosi na zimski semestar akademske 2018/2019. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:


POSTUPAK ODABIRA:

Odobrene prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...