Erasmus+ Sveučilište u Splitu, konkurs, 2016/2017

Sveučilište u Splitu

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za jednosemestralni studijski i istraživački boravak na Sveučilištu u Splitu (Hrvatska) u akademskoj 2016/2017. godini.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Sveučilištu u Splitu dostupne su sljedeće studijske oblasti: Sports, Economics, Humanities, Languages.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • STAFF: dnevna stipendija u iznosu od 100,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 180,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

APLIKANTI:

Na konkurs se mogu prijaviti samo studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD) i akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu.

DOKUMENTACIJA:

S obzirom da se direktno prijavljujete Uredu za međunarodnu saradnju Sveučilišta u Splitu, potrebno je dostaviti dokumentaciju datu na ovom linku.

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 17.11.2016. godine i rok za dostavljanje dokumentacije je do 19.12.2016. godine do 15:00 sati. PRODUŽENO

PRIJAVA:

Svu traženu dokumentaciju dostavljate u elektronskoj formi na email: erasmus@unist.hr

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • studenti se mogu prijaviti za ljetni semestar akademske 2016/2017.,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati potrebne potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, Ured za međunarodnu saradnju Sveučilišta u Splitu će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata).
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 3. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u akademskoj 2016/2017. godini.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...