Konkurs za boravak na Univerzitetu Adam Mickiewicz u Poznanju (Poljska)

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na: UNIVERZITETU ADAM MICKIEWICZ U POZNANJU (UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, POZNAŃ-UAM), POZNANJ (POLJSKA) za ljetni semestar akademske 2016/2017. godine (samo za Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu)

KO SE MOŽE PRIJAVITI:
Nastavno osoblje iz za mobilnost u svrhu obuke (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati obuke).

STUDIJSKE OBLASTI za osoblje:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Adam Misciewicz u PoznanJu moguće su mobilnosti u okviru Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju i Instituta za slavističku filologiju, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija.

IZNOS STIPENDIJE za osoblje:
dnevnica od 140,00 EUR za troškove,
putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR.

DOKUMENTACIJA za osoblje:

PRIJAVA:
Za stipendiju se isključivo prijavljujete na email adresu: erasmus@ff.unsa.ba

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je objavljen 16. 1. 2017. godine i rok za prijavu je 30. 01. 2017. godine.

NAPOMENE:
– stipendija se odnosi samo na ljetni semestar 2016./2017. godine,
– svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
– samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
– sva dokumentacija treba biti isključivo u pdf formatu sa jasno prepoznatljivim nazivima (npr. „PrezimeImesadržaj.pdf“),
– poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
– podrobne informacije o prijavnim procedurama i druge pojedinosti nalaze se i na www.erasmus-unsa.ba.

LINKOVI:
Informacije o stranoj instituciji:
http://international.amu.edu.pl/
https://international.amu.edu.pl/amu-pie-short-courses2/amu-pie-short-courses
http://wfpik.amu.edu.pl,       http://polonistyka.amu.edu.pl

POSTUPAK ODABIRA:
Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata), kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata te će podobne prijave biti predložene kao nominacije.
EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.
Odabranom kandidatu će EU univerzitet javiti rezultat prijave.
Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranog kandidata se očekuje u ljetnem semestru akademske 2016./2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Fakulteta vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@ff.unsa.ba

You may also like...