Erasmus+ Univerzitet u Portu, konkurs, 2017/2018

UPORTO

POZIV:
U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost u zimskom semestru akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Portu (Portugalu).

STUDIJSKE OBLASTI:
U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Portu dostupne su one studijske oblasti koje su date na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/courses

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti:
– studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD). Studenti prvog ciklusa moraju imati završenu barem jednu akademsku godinu (studenti koji nisu bili nosioci Erasmus+ ili Erasmus Mundus stipendije unutar istog ciklusa duže od 6 mjeseci)
– administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu

IZNOS STIPENDIJE:
• studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR(za troškove života),
• staff: dnevna stipendija u iznosu od 120,00 EUR (za troškove života),
• putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
• viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:
Lista dokumenata prema odgovarajućoj kategoriji je dostupna na sljedećem linku: http://mobileplus2.up.pt/apply gdje je objašnjeno u “Tutorial | Application Form” vodiču.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 10.01.2017. godine, a rok za online aplikaciju je do 28.02.2017. godine.

PRIJAVA:
Prijava se vrši online preko linka: http://mobileplus2.up.pt/apply

NAPOMENE:
• stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci) za studente i 5+2 dana za staff,
• prijavljujete se samo za zimski semestar akademske 2017/2018. godine,
• prije prijavljivanja kontaktirajte kontakt osobe na Univerzitetu Porto kako biste dobili sve potrebne informacije o studijskim programima,
• prijavljujete se direktno putem online platforme Univerziteta Porto, a nakon prijave u roku od 15 dana trebate dostaviti tražene dokumente,
• svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
• određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju, moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
• poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:
• online aplikacija se vrši putem linka: http://mobileplus2.up.pt/apply
• akademska ponuda je data na: http://mobileplus2.up.pt/courses
• više informacija na: http://mobileplus2.up.pt/

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...