Erasmus+ Univerzitet u Pavia-i, konkurs 2016/2017

unipv_marchio-b-col

POZIV:

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost na Univerzitetu u Pavia-i (Italija) u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Pavii dostupne su studijske oblasti/odsjeci na linku: http://www.unipv.eu/site/en/home/research/departments.html

APLIKANTI:

Na konkurs se može prijaviti akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju TEACHING.

IZNOS STIPENDIJE:

 • staff: dnevna stipendija u iznosu od 140,00 EUR (za troškove života)
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

DOKUMENTACIJA:

S obzirom da se prijavljujete online, biti će vam potrebni sljedeći dokumenti: sken pasoša, CV, dokaz da ste zaposleni na organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu i ugovor o mobilnosti (template za ugovor o mobilnosti možete naći na linku ispod).

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je otvoren 19.12.2016. godine i rok za online prijavu je do 09.01.2017. godine – PRODUŽENO DO 12.02.2017. godine

PRIJAVA:

Prijavu ispunjavate na sljedećem linku: http://www.unipv.eu/site/en/home/international-relations/erasmus–overseas/teaching-staff.html (pod opcijom Application, poštujući korake opisane pod 1, 2 i 3).

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na period od 7 dana (5 + 2 dana putovanja za staff),
 • prijave se odnose na ljetni semestar akademske 2016/2017. godine (januar – juni 2017),
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna online prijava će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • kontakt osobe za Univerzitet u Pavii je Eleva Fontana (erasmusoverseas@unipv.it)

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata, te će australian online casinos podobne prijave biti predložene kao nominacije.
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta.
 3. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru akademske 2016/2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

You may also like...