Erasmus+ Univerzitet u Lisabonu, konkurs 2016/2017

ulisbon-logo

U okviru programa ERASMUS+ (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak na: FILOZOFSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U LISABONU (FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA  – ULISBOA), LISABON (PORTUGAL)

POZIV ZA PRIJAVE za ljetnji semestar akademske 2016/2017. godine

STUDIJSKE OBLASTI za studente:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Lisabonu, moguće su mobilnosti u okviru sljedećih područja:

 • historija umjetnosti,
 • filozofija,
 • jezici i filologija,
 • moderni jezici Europske komisije,
 • svjetska i komparativna književnost.

STUDIJSKE OBLASTI za osoblje:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Lisabonu, moguće su mobilnosti u okviru humanističkih znanosti.

IZNOS STIPENDIJE za studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR (za troškove života),
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

IZNOS STIPENDIJE za osoblje:

 • dnevnica od 120,00 EUR za troškove,
 • putni troškovi do iznosa od 360,00 EUR.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti drugog ciklusa Filozofskog fakulteta (ukupno dva mjesta po 5 mjeseci),
 • nastavno osoblje Filozofskog fakulteta za mobilnost u nastavi (2 mjesta na pet radnih dana, 8 sati predavanja),
 • nastavno i administrativno osoblje za mobilnost Filozofskog fakulteta u svrhu obuke (3 mjesta po 5 radnih dana, 8 sati obuke).

DOKUMENTACIJA za studente:

 • Prijavni formular
 • Erasmus+ ugovor o učenju (Learning Agreement)
 • CV (isključivo format Europass)
 • Sken pasoša
 • Motivacijsko pismo
 • Prepis ocjena
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (TOEFL, IELTS ili slični dokazi poznavanja jezika)
 • Nominacijsko pismo

DOKUMENTACIJA za osoblje:

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 23. 12. 2016. godine i rok za prijavu je 15. 01. 2017. godine. – PRODUŽENO DO 20.01.2017. godine!

PRIJAVA:

Za stipendiju se isključivo prijavljujete na email adresu: erasmus@ff.unsa.ba.

NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi samo na ljetni semestar 2016./2017. godine,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • sva dokumentacija treba biti isključivo u pdf formatu sa jasno prepoznatljivim nazivima (npr. „PrezimeImesadržaj.pdf“),
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije,
 • podrobne informacije o prijavnim procedurama i druge pojedinosti nalaze se i na www.erasmus-unsa.ba.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

 1. Po završetku konkursa, EU univerzitet će izvršiti provjeru podobnosti pristiglih prijava (ispunjenost uslova u skladu sa Erasmus+ pravilima, validnost dostavljenih dokumenata) kao i akademsku procjenu svih prijavljenih kandidata te će podobne prijave biti predložene kao nominacije.
 2. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Fakultet.
 3. Odabranim kandidatima će EU univerzitet javiti rezultat prijave.
 4. Realizacija akademske/administrativne mobilnosti odabranih kandidata se očekuje u ljetnom semestru akademske 2016./2017. godine.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Fakulteta vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@ff.unsa.ba.

You may also like...